1 year 3 months

Nacionalni odbor za upravljanje vazdušnim prostorom, na inicijativu Agencije za civilno vazduhoplovstvo, izradio je Strategiju za primjenu PBN koncepta u crnogorskom vazdušnom prostoru, koja je dostupna na sljedećem linku:
Odluka o utvrdjivanju Strategije za primjenu PBN koncepta u crnogorskom vazdusnom prostoru
 
Namjena  dokumenta je da subjektima koji se bave upravljanjem vazdušnim prostorom, planiranjem i implementacijom CNS infrastrukture, kontrolorima letenja, aerodromskim operatorima i letačkoj populaciji obezbijedi jasne smjernice, ali i da posluži kao referentni dokument o... OPŠIRNIJE

1 year 5 months

ICAO i EASA su zauzeli poziciju da, počevši od 31. 03. 2021. godine,  očekuju uspostavljanje  normalnog režima, odnosno da ne treba više posezati za izuzećima koja bi bila uzrokovana COVID-19 pandemijom. Značajan broj država u svijetu je kao jednu od akcija održavanja validnosti sertifikata i dozvola vazduhoplovnih subjekata i vazduhoplovnog osoblja u proteklom periodu  koristio instrument produženja roka važnosti.

U okviru pripremnih radnji za ponovni povratak u normalizaciju letenja ICAO i EASA su objavili niz uputstava i korisnih materijala za vazduhoplovne subjekte, koje su nacionalne vazduhoplovne vlasti redovno prosljeđivale krajnjim korisnicima. Dodatno, ICAO je odredio posebnu internet stranicu za potrebe CCRD (COVID-19... OPŠIRNIJE

1 year 6 months

Agencija će pažljivo pratiti razvoj situacije i preduzimati adekvatne mjere

Agencija Evropske Unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) izdala je krajem januara sigurnosnu direktivu EASA SD 2021_01, kojom propisuje uslove za povratak u upotrebu vazduhoplova Boeing 737-8 „MAX“ i 737-9 „MAX“ prilikom obavljanja operacija komercijalnog vazdušnog saobraćaja. 

Imajući to u vidu, a polazeći od činjenice da su sigurnost putnika i vazdušnih operacija prioritet, Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je izdala Sigurnosnu direktivu kojom se propisuje da su na crnogorskim aerodromima dozvoljene operacije pomenutih vazduhoplova, prema uslovima koji su identični sa uslovima koje je objavila EASA. 

S... OPŠIRNIJE