1 year 3 weeks

U periodu od 9. do 11. novembra 2021. godine, u Podgorici je održana obuka na temu nadzora pružaoca usluga projektovanja procedura (navigacionih postupaka) za letenje, koja se realizuje u sklopu projekta Evropske Agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja IPA 5.

Obuku, čiju je organizaciju pomogla Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, pohađali su predstavnici civilnih vazduhoplovnih vlasti iz šest zemalja koje nijesu članice Evropske unije - Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije i Crne Gore.

Predavači na obuci su bili predstavnici civilnih vazduhoplovnih vlasti Italije, Ornella Macina i Marco Baldassarre.

Tokom obuke su razmatrani... OPŠIRNIJE

1 year 1 month

Smjernice su urađene u skladu sa najnovijom verzijom dokumenta koji su izradile Agencija Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) i Evropski centar za sprječavanje i suzbijanje bolesti (ECDC). Poštovanje opštih mjera prevencije je od ključnog značaja.  
 
Predložene mjere će se redovno procjenjivati i ažurirati u skladu sa promjenama u saznanju o riziku od transmisije, kao i u skladu sa razvojem drugih dijagnostičkih ili preventivnih mjera. 
 
Link na dokument:
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1...
 
EASA COVID-19 Aviation Health Safety... OPŠIRNIJE

1 year 1 month

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, gospodin Zoran Maksimović, se 21.10.2021. godine sastao sa direktorkom Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, gospođom Mirjanom Čizmarov.

Ova prva zvanična posjeta je za cilj imala pregled dosadašnjih aktivnosti i upoznavanje sa budućim projektima u vazdušnom saobraćaju. Imajući u vidu dobre odnose i uzajamno pružanje podrške sa vazduhoplovnim vlastima Republike Srbije, glavna tema sastanka bila je razmatranje mogućnosti za unapređenje dalje saradnje.

Pored gorenavedenog, direktori vazduhoplovnih vlasti dviju država razgovarali su i o koordinisanom nastupu na međunarodnom nivou u ostvarivanju zajedničkih ciljeva u oblasti civilnog... OPŠIRNIJE