1 year 7 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je u vezi sa novonastalom epidemiološkom situacijom izazvanom virusom COVID-19 donijela Odluku o odobravanju izuzeća od primjene propisanih rokova važenja.

Ovom odlukom odobravaju se izuzeća od primjene propisanih rokova važenja dozvola, ovlašćenja, sertifikata, uvjerenja i potvrda koje je izdala Agencija za civilno vazduhoplovstvo kao i potvrda, uvjerenja, provjera i obuka koje su izdali vazduhoplovni subjekti.

Rokovi važenja dozvola, ovlašćenja, sertifikata, uvjerenja  i potvrda koji ističu posle 15. marta 2020. godine, produžavaju se do 31. maja 2020. godine.​

Odluku možete pogledati ovdje.

1 year 7 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je u vezi sa Naredbom za preduzimanje mjera za sprječavanje unošenja u zemlju i suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog korona virusa i Preporukom Ministarstva zdravlja za sprječavanje unošenja zaraznih bolesti u zemlju i njihovih prenošenja u druge zemlje donijela Odluku o privremenom prekidu prijema stranaka u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo u periodu od 16 - 27. marta 2020. godine.

Ovom odlukom utvrđuje se da se u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo u periodu od 16 - 27. marta 2020. godine, u cilju preduzimanja preventivnih mjera i aktivnosti na sprečavanju unošenja i širenja korona virusa, privremeno prekida prijem stranaka.

Komunikacija sa strankama će se u... OPŠIRNIJE

1 year 7 months

U cilju suzbijanja potencijalnog širenja koronavirusa i očuvanja sigurnosti na prihvatljivom nivou, ACV je donijela Sigurnosnu direktivu za operatore vazduhoplova i operatora aerodroma u Crnoj Gori.

  • Operatori vazduhoplova imaju obavezu da detaljno čiste i u potpunosti dezinfikuju vazduhoplove uz korišćenje sredstava za dezinfekciju, posle svakog leta koji dolazi sa aerodroma koji se nalazi u državi sa visokim rizikom prenosa CoViD-19 virusa. Po procjeni, dezinfekcija može da se obavlja i češće. 
  • Vazduhoplovi moraju biti opremljeni sa jednim ili više kompleta zaštitne opreme, koju će član posade koristiti u slučaju da pomaže putniku potencijalno zaraženom sa CoViD-19 virusom ili kod čišćenja i odlaganja... OPŠIRNIJE