12 years 8 months

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo 07. septembra 2011. godine je održan High Level SSP Briefing. Sastanku su prisustvovali direktor Agencije, pomoćnica ministra saobraćaja, direktori aerodroma Tivat i Podgorica, accountable manager Montenegro Airlines-a, predstavnik SMATSA-e i predstavnik Vojske Crne Gore.

Tema o kojoj je bilo riječi je State Safety Programme (SSP) - Nacionalni program sigurnosti. 

SSP u praksi predstavlja niz propisa i aktivnosti koje treba implementirati u cilju poboljšanja sigurnosti vazdušnog saobraćaja, kroz stvaranje održivog i kontrolisanog nacionalnog sistema sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Cilj sastanka je bio prezentacija obaveza koje predstoje svim subjektima, učesnicima u ovom sistemu.

12 years 11 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo g-din Dragan Đurović i generalni direktor Civilne vazduhoplovne vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata g-dina Saif Mohammed Al Suwaidi potpisali su Memorandum o razumijevanju.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Cijeneći bilateralnu saradnju važnim segmentom razvoja vazdušnog saobraćaja, dvije države su potpisanim memorandumom definisale zajednički razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazduhoplovstva. 

Potpisani memorandum o saradnji predstavlja doprinos... OPŠIRNIJE

12 years 11 months

Na aerodromu Podgorica, 19.07.2011. godine održana je bezbjedonosna vježba „Otmica vazduhoplova“ u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, usvojenim od strane Vlade Crne Gore i međunarodnim dokumentima ICAO-a. Radi se o jednoj od najkompleksnijih i najzahtjevnijih vježbi nezakonitog ometanja vazdušnog saobraćaja, obzirom da podrazumijeva angažovanje velikog broja učesnika i nadležnih organa. 

Cilj vježbe je bio uvježbavanje i provjera sistema obavještavanja i koordinacije aktivnosti između nadležnih organa i institucija, provjera kvaliteta donesene zakonske regulative, planova i procedura u slučaju otmice, kao i testiranje objekata/opreme za krizni menadžment... OPŠIRNIJE