14 years 4 days

Crna Gora je u periodu od 3-12.maja 2010. godine bila predmet Univerzalnog Programa nadzorne kontrole sigurnosti Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme - USOAP).

Osnovni cilj kontrole je bila provjera stepena usaglašenosti Crne Gore sa standardima i preporučenim praksama (SARPs) ICAO-a koji se odnose na sigurnost kroz izdavanje dozvola, operacije vazduhoplova, plovidbenost, usluge vazdušne plovidbe, aerodromske objekte, prevenciju i istraživanje vazduhoplovnih nesreća, siguran prevoz opasnih materija u vazduhu itd.

Kontrola se odnosila na sve elemente sigurnosti u vazduhoplovstvu, koji su sadržani u 16 od ukupno 18 Aneksa Konvencije za međunarodno civilno vazduhoplovstvo (Čikago, 1944.god.). 

Nakon... OPŠIRNIJE

14 years 3 months

Skoplje – Direktori nacionalnih Agencija za civilno vazduhoplovstva, Dragan Đurović i Zoran Krstevski, danas su u Skoplju potisali Memorandum o razumijevanju kojim su dogovorili zajedničke ciljeve i oblasti bilateralne saradnje između Crne Gore i Makedonije.

Cijeneći regionalnu saradnju važnim segmentom razvoja vazdušnog saobraćaja u procesu evropskih integracija, kako je istaknuto, dvije države su potpisanim memorandumom definisale zajednički razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazdughoplovstva. U Skoplju je ocijenjeno, da potpisani memorandum o saradnji predstavlja nastavak intenzivnih aktivnosti crnogorske organizacije za vazduhoplovstvo u uspostavljanju bliskih i partnerskih odnosa... OPŠIRNIJE