13 years 5 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo organizovala je Kurs standardizacije ispitivača u letu, koji se u periodu od 9-11 februara održao u Podgorici.

Obuku je pohađalo 14 polaznika, i to: 3 polaznika iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo, 5 polaznika iz Montenegro Airlinesa, 2 polaznika iz Helihopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, 2 polaznika iz Di Aira, kao i jedan polaznik iz servisa avijacije Vlade Crne Gore.

Predavač na ovoj obuci bio je g-din Ren Jankins, ovlašćeni trener JAA.

Ova obuka je polaznicima omogućila pristupanje sljedećem koraku imenovanja ispitivača u letu, u skladu sa zahtjevima JAR-FCL i JAR-FCL 2. 
Nakon pismene provjere kandidata za imenovanje ispitivača u letu iz oblasti JAR-FCL, JAR OPS i FEM i praktične... OPŠIRNIJE

13 years 6 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo, kao organ koji predstavlja vazduhoplovnu vlast države Crne Gore, između ostalog, obavlja i veoma važnu ulogu vršenja nadzora u vazdušnom saobraćaju u Crnoj Gori. U prethodnom periodu Agencija je posebnu pažnju posvetila promovisanju i unapređivanju znanja svog nadzornog osoblja, koje je učetvovalo na brojnim kursevima organizovanim od strane relevantnih međunarodnih institucija u centrima širom Evrope. 

Od prije nekoliko dana Agencija je dobila i svog prvog međunarodnog auditora. 

Naime, g-din Krsto Pavićević je uspješno završio i položio sve testove za auditora Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo (ECAC) za oblast bezbjednosti, što znači da ubuduće može učestvovati u kontrolnim misijama bezbjednosti aerodroma svih država... OPŠIRNIJE

13 years 9 months

Antalija, Turska, 26-29 oktobar 2010

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović, sa saradnicima učestvovao je na Sastanku generalnih direktora vazduhoplovnih vlasti – The Balkan Aviation Summit, koji se održao u Antaliji od 26 – 29. oktobra 2010.godine.

Sastanak je održan u organizaciji CAA Turske. Sastanku su prisustvovali predstavnici vazduhoplovnih vlasti Turske, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Albanije, Kosova i Moldavije.

Od strane učesnika sastanka odobrena je Deklaracija o razvoju saradnje između balkanskih zemalja na polju civilnog vazduhoplovstva, koju je potpisao dr. Ali Ariduru kao predsjedavajući sastanka.