1 year 7 months

Crna Gora je u ovoj godini preuzela predsjedavanje Stalnom komisijom EUROCONTROL-a, najvišim tijelom koje donosi odluke u ovoj evropskoj instituciji, zaduženoj za sigurnost vazdušne plovidbe. 

Direktor Agencije za civilno vazduholovstvo Dragan Đurović biće predsjedavajući Stalne komisije EUROCONTROL-a i potpisivati sve njene odluke. 

Ovo tijelo formuliše opštu politiku EUROCONTROL-a, odobrava godišnji budžet i petogodišnji program rada institucije, ugovorne, finansijske propise i propise o osoblju. Takođe, Stalna komisija odgovorna je i za imenovanje generalnog direktora.

Naša država je od jula 2007. godine punopravni član EUROCONTROL-a, organizacije koju čini 41 država članica.

... OPŠIRNIJE
1 year 10 months

U ponedjeljak, 05.10.2020. godine, održan je webinar na temu „Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja“, u organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Organizacija webinara nastala je kao odgovor na novonastalu situaciju uzrokovanu koronavirusom i potrebu Agencije da detaljnije upozna predstavnike vazduhoplovnih subjekata sa Nacionalnim programom sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Menadžer sistema upravljanja sigurnošću (Safety Manager) u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, Veselin Popović, tokom izlaganja na webinaru predstavio je ažurirani dokument, donijet na sjednici Vlade Crne Gore od 06.08.2020. godine. Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja podrazumijeva integrisani set propisa i pravila postupanja, utvrđen... OPŠIRNIJE

2 years 1 month

Vazduhoplovno osoblje u obavezi je da prijavi događaje koji utiču ili bi mogli da utiču na sigurnost u vazdušnom saobraćaju, kako bi se spriječili eventualni neželjeni ishodi po ljudske živote i vazduhoplove u vezi sa operacijama vazduhoplova, ali i spriječilo ponavljanje grešaka koje mogu uzrokovati teške posljedice.

Ovo je osnova Sporazuma o međusobnoj saradnji, koji su Vrhovni sud i Vrhovno državno tužilaštvo potpisali sa Agencijom za civilno vazduhoplovstvo, a koji podrazumijeva primjenu principa kulture, povjerenja i pravičnosti.

Uz Nacionalnu komisiju za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova i Agencije za civilno vazduhoplovstvo, kao institucije kojoj se prijavljuju događaji koji mogu uticati... OPŠIRNIJE