2 years 3 weeks

Na tekućoj sjednici Generalne skupštine Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO), najveće vazduhoplovne institucije Ujedinjenih nacija, Crna Gora je dobila priznanje za zapažene rezultate u posvećenosti i razvoju sigurnosti vazdušnog saobraćaja.
 
Predsjednik Savjeta ICAO dr Olumuyiwa Benard Aliu uručio je Crnoj Gori u Montrealu plaketu tj. Certifikat, u kojem naglašava da ima čast da prizna napore Crne Gore za napredak ostvaren 2018. godine u rješavanju nedostataka nadzora sigurnosti vazdušnog saobraćaja, kao i za njenu aktuelnu posvećenost efektivnoj implementaciji ICAO standarda i preporučenih praksi.
 
Dragan Đurović, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, koji je i šef crnogorske delegacije na zasijedanju... OPŠIRNIJE

2 years 1 month

U skladu sa Odlukom o načinu obračuna terminalne naknade za korišćenje usluga u vazdušnoj plovidbi koju je donijela Vlada Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 53/19), visina jedinice naknade za usluge koje Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd pruža u oblasti terminalnih kontrola letjenja vazduhoplovima koji za polijetanje i slijetanje koriste aerodrome u Crnoj Gori (od 16. Septembra 2019. godine) iznosi:

(1)  135 eura - za vazduhoplove čija je maksimalna certifikovana masa na polijetanju manja od 10 metričkih tona;
(2)  260 eura - za vazduhoplove čija je maksimalna certifikovana masa na polijetanju 10 i više metričkih tona. 
 
Od obaveze plaćanja ove naknade  izuzeti su sljedeći letovi: 
(1... OPŠIRNIJE

2 years 1 month

Održavanje visokog nivoa sigurnosti vazdušnog saobraćaja prioritet je za evropske vazduhoplovne vlasti, i to je u ovoj oblasti jedan od ključnih izazova, ocijenio je izvršni direktor Agencije Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) Patrik Ki.

U ovom trenutku imamo dva glavna izazova u civilnom vazduhoplovstvu. Prvi je da održimo najveći nivo sigurnosti, to je ono što javnost od nas očekuje, dok je drugi izazov u zaštiti životne sredine, da se osigura rast u vazduhoplovstu, ali na održiv način“, rekao je Ki u intervjuu za crnogorske medije Ki. 

Govoreći o održivosti u vazduhoplovstvu, Ki je kazao da se EASA aktivno bavi emisijama štetnih gasova vazduhoplova, kao i eko... OPŠIRNIJE