2 years 2 months

Usvojen Izvještaj o događajima za 2020. godinu

U 2020. godini u Crnoj Gori nije bilo nesreća u dijelu komercijalnih i nekomercijalnih operacija civilnih vazduhoplova, operacija paraglajdinga, žrtava u oblasti vazdušnog saobraćaja, niti događaja klasifikovanih kao ozbiljne nezgode, zaključeno je u Godišnjem izvještaju o događajima za 2020. godinu, koji je usvojila Agencija za civilno vazduhoplovstvo. Cilj izrade ovog izvještaja jeste poboljšanje sigurnosti vazdušnog saobraćaja, utvrđivanje okolnosti i uzroka događaja, kao i promocija mjera za sprječavanje ponavljanja.

U godini koju je obilježila pandemija COVID-19, vazdušni saobraćaj iznad teritorija Crne Gore i Srbije (teritorija u nadležnosti SMATSA-e) je na nivou od 40% u poređenju sa 2019. godinom. Pad operacija uticao... OPŠIRNIJE

2 years 2 months

DRAGAN ĐUROVIĆ I U NAREDNOM PERIODU U KOORDINACIONOM KOMITETU ECAC-A

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Dragan Đurović na plenarnoj sjednici generalnih direktora civilnih vazduhoplovnih vlasti održanoj 12. jula 2021. godine, ponovo je izabran za člana Koordinacionog komiteta Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo (ECAC), koju čine 44 države članice. 

Koordinacioni komitet ECAC-a sada čine direktori vazduhoplovnih vlasti: predsjednik Alessio Quaranta –  Italija, potpredsjednici: Damien Cazé – Francuska, Johann Friedrich Colsman – Njemačka, Raúl Medina Caballero – Španija i članovi: Elisabeth Landrichter – Austrija, Dragan Đurović – Crna Gora, Piotr Samson – Poljska, Luis Miguel... OPŠIRNIJE

2 years 3 months

Dana 17. juna 2021. godine održano je prvo zasijedanje Stalne komisije EUROCONTROL-a u 2021. godini. Ovom sjednicom, on line, predsjedavao je direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Dragan Đurović.

Stalnu komisiju čine visoki predstavnici vazduhoplovnih vlasti (uglavnom direktori). Ona formuliše opštu politiku EUROCONTROL-a i njeno je najviše tijelo koje donosi odluke.

Na ovoj sjednici, između ostalog, usvojene su preporuke u kojima se ohrabruju države da nastave da zahtijevaju od svojih provajdera vazdušnih usluga da troškovima upravljaju u skladu sa nivom potražnje, pružajući pouzdanu uslugu korisnicima vazdušnog prostora; da države zaduže svoje provajdere vazdušnih usluga da se pobrinu da njihovi kadrovi... OPŠIRNIJE