1 year 11 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović, i direktor Generalnog Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske Patrik Gandil, potpisali su 09.02.2018. godine u Parizu Tehnički program saradnje između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Francuske.

Potpisivanjem ovog Programa saradnje, koji predstavlja nastavak Programa iz 2013. godine, nastavljene su intenzivne aktivnosti izuzetno dobre saradnje crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i vazduhoplovnih vlasti Francuske.

Sastanak je bio prilika da se sumiraju rezultati prethodnog Programa saradnje, pa je tako napravljen presjek dosadašnjih aktivnosti, tj. obuka koje su održane u ENAC-u (Nacionalnoj školi civilne avijacije u Tuluzu... OPŠIRNIJE

2 years 1 month

EASA je objavila Bilten sa sigurnosnim informacijama (Safety Information Bulletin - SIB) kojim se informišu vazdušni prevoznici i putnici kako da lete sigurno sa prenosnim elektronskim uređajima koji sadrže litijumske baterije.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je na svojoj internet stranici objavila, imajući u vidu povećan broj putovanja tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, sigurnosnu preporuku Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) kojom su informisani vazdušni prevoznici i putnici kako da lete sigurno noseći prenosne elektronske uređaje (Portable Electronic Devices - PED).

EASA je u Biltenu sa sigurnosnim informacijama (Safety Information Bulletin - SIB) preporučila da PED-... OPŠIRNIJE

2 years 2 months

Delegacija Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) je od 29.10. do 3.11.2017. godine, boravila u posjeti Federalnim vazduhoplovnim vlastima (FAA) Sjedinjenih Američkih Država.

U delegaciji su bili: Zoran Đuranović, direktor ANS sektora, Mileta Nikolić, direktor Sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja, Marijana Vukčević, samostalni savjetnik za međunarodnu saradnju i Veselin Popović, Safety Manager.

Boravak u Washingtonu je bio koncipiran kroz četvorodnevne aktivnosti, a koje su pokrivale informacije iz sljedećih oblasti: operacije vazduhoplova, upravljanje vazdušnim prostorom i njegovu klasifikaciju, SMS i SSP, bespilotne letjelice, aerodrome, razvoj američkog sistema civilnog vazduhoplovstva kroz program... OPŠIRNIJE