2 years 1 month

U prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo organizovan je seminar osvježenja znanja ispitivača pilota aviona i helikoptera.

Seminaru su prisustvovali sertifikovani ispitivači Agencije Dragan Ivančević, Vladan Prelević, Draško Popović, Zoran Lalović i Miodrag Grubač, dok su gosti na seminaru bili Dragan Popović, Žarko Masoničić i Vladimir Vukčević.

Učesnici seminara su upoznati sa izmjenama internih procedura realizacije praktičnih ispita nosilaca crnogorskih dozvola, uvjerenja i sertifikata, koje su usklađene sa:

Pravilnikom o posadi vazduhoplova (Sl.l. CG br. 8/13) (Preuzete Uredbe Evropske komisije (EU) br. 1178/2011 i 290/2012), Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 23/14, 27/15, 15/17, 81/18, 46/19, 33/21 i 128/21) Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja... OPŠIRNIJE

2 years 3 months

Regionalna saradnja u oblasti traganja i spašavanja u civilnom vazduhoplovstvu

Podgorica – Crna Gora preuzela je od Bosne i Hercegovine godišnje predsjedavanje Regionalnim savjetodavnim komitetom za traganje i spašavanje u civilnom vazduhoplovstvu (RASARAC). Tim povodom, održan je sastanak predstavnika Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, a putem video veze prisustvovao je i specijalni predstavnik Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL) za saradnju sa RASARAC.

Na sastanku su razmatrane dosadašnje zajedničke aktivnosti i planovi za 2022. godinu.

Crna Gora je, kao i sve države... OPŠIRNIJE

2 years 3 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo uspostavila je sistem testiranja na prisustvo alkohola kod članova letačke i kabinske posade vazduhoplova nacionalnih i stranih vazdušnih prevoznika.

Testovi će biti izvođeni na platformi aerodroma.

Testiranje na alkohol

Koncentracija alkohola u dahu (BrAC), izmjerena tokom alkotesta, ne smije prelaziti nivo koji je ekvivalentan 0,2 grama koncentracije alkohola u krvi (BAC) po litru krvi.

Svaki pozitivno testirani član posade će biti:

  • Uklonjen sa dužnosti
  • Procesuiran shodno propisima
  • Prijavljen nadležnim vazduhoplovnim... OPŠIRNIJE