OBAVJEŠTENJE

Imajući u vidu složene okolnosti koje prate uspostavljanje odgovarajućeg sistema za adekvatnu implementaciju normi propisanih novim Pravilnikom o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova („Službeni list CG“, broj 24/23), neophodnost njegove primjene unutar sistema drugih institucija i organizacija u Crnoj Gori, kao i potrebu za dodatnim usaglašavanjem sa propisima Evropske Unije iz oblasti bezbjednosti, osiguranja i pitanja zaštite privatnosti ličnosti, obavještavamo zainteresovanu javnost da se primjena navedenog pravilnika odlaže i isti će se naći u primjeni od 01.07.2024. godine.