Vazdušne operacije

Zahtjevi

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta

Zahtjev za promjenu prihvaćenog rukovodioca (Form 4)

Zahtjev za odobrenje LVO operacija

Zahtjev za odobrenje Cabin Crew trening programa

Zahtjev za odobrenje ETOPS operacija

Zahtjev za odobrenje/reviziju MEL-a

Zahtjev za odobrenje operativne licence

Zahtjev za odobrenje PBN operacija

Zahtjev za odobrenje RVSM operacija

Zahtjev za odobrenje za transport opasnih materija - operatori koji su registrovani u Crnoj Gori

Zahtjev za dozvolu za transport opasnih materija - operatori koji nisu registrovani u Crnoj Gori

Zahtjev za izuzeće koji se koristi prilikom odobravanja izuzeća prema ICAO Aneksu 18

Zahtjev za odobrenje zakupa aviona

Izjava o usklađenosti sa Odjeljkom D - CAT.IDE - Avioni

Izjava o usklađenosti sa Odjeljkom D - CAT.IDE - Helikopteri

Izjava o usklađenosti sa Odjeljkom D - NCC.IDE - Avioni

Izjava o usklađenosti sa Odjeljkom D - NCC.IDE - Helikopteri

Izjava o usklađenosti Operations Manual-a

Lista promjena imaoca AOC certificata za koje se zahtijeva prethodno odobrenje ACV

Obavještenje o predloženoj izmjeni i/ili dopuni

Zahtjev za odobrenje usluga iz vazduha za strane operatore u Crnoj Gori

Zahtjev za odobravanje vanaerodromskog slijetanja i polijetanja vazduhoplovom

Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje vazduhoplovne priredbe

Izjava o vazdušnim operacijama

Obavještenje AOC operatora o Code-share ugovorima

Sistemi bespilotnih vazduhoplova:

Izjava u skladu sa pravilnikom o sistemima bespilotnih vazduhoplova i vazduhoplovnih modela

Zahtjev za odobrenje letačkih operacija sistemima bespilotnih vazduhoplova

Prijava za polaganje teorijskog ispita znanja za rukovaoca sistema bespilotnog vazduhoplova

Zahtjev za odobrenje letenja bespilotnog vazduhoplova ili vazduhoplovnih modela u oblasti CRT Podgorica/CTR Tivat

Uputstva:

Uputstvo za prvo izdavanje AOC