Odobravanje letova

Avio kompanije se mogu obratiti zahtjevom na sledeće adrese:

E-mail: flightapproval@caa.me
Fax: +38220625517
Kontakt tel: +38220625521
Mobilni tel: +38267655512

 

Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja odobrenja za let stranih civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru Crne Gore (Sl.l. CG br. 73/2017)

Odluka o utvrđivanju lista vazdušnih prevoznika koji imaju zabranu ili ograničenje letenja u vazdušnom prostoru Crne Gore (Odluka objavljena 05.06.2024. godine)

Zahtjev za izdavanje odobrenja stranom vazdušnom prevozniku / operatoru vazduhoplova za obavljanje komercijalnog vazdušnog saobraćaja

Zahtjev za izuzeće koji se koristi prilikom odobravanja izuzeća prema ICAO Aneksu 18

Potrebna dokumenta:

 1. certifikat vazdušnog operatora (AOC) ili drugi odgovarajući certifikat o osposobljenosti za obavljanje komercijalnog vazdušnog saobraćaja sa operativnim specifikacijama;
 2. operativna licenca, ako je ima;
 3. TCO autorizaciju, ako je ima;
 4. uvjerenje o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu putnicima, prtljagu, teretu, pošti, i trećim licima;
 5. uvjerenje o registraciji vazduhoplova, za sve vazduhoplove za koje se podnosi zahtjev;
 6. uvjerenje o plovidbenosti vazduhoplova za sve vazduhoplove za koje se podnosi zahtjev;
 7. potvrdu o provjeri plovidbenosti vazduhoplova za sve vazduhoplove za koje se podnosi zahtjev;
 8. potvrdu o buci vazduhoplova, za sve vazduhoplov za koje se podnosi zahtjev;
 9. dozvolu za rad radio-stanice, za sve vazduhoplove za koje se podnosi zahtjev;
 10. ugovor o povremenom prevozu;
 11. ugovora o zakupu vazduhoplova, ako se za obavljanje komercijalnog vazdušnog saobraćaja koristi vazduhoplov koji je uzet u zakup;
 12. ugovor o prenosu nadzornih prava i obaveza između države registra i države vazdušnog prevoznika, ako korišćenje vazduhoplova, uključuje i prenošenje nadzornih prava i obaveza u skladu sa Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu
 13. odobrenje organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane, za pružanje usluga iz vazduha radi snimanja teritorije Crne Gore;
 14. program bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, radi provjere usklađenosti sa Nacionalnim programom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva i drugim propisima iz oblasti bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, sa aktom kojim je taj program odobren;
 15. lista lica koja se deportuju, ako je podnijet zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje povremenog vazdušnog prevoza u cilju deportacije državljanja Crne Gore;
 16. odobrenje države vazdušnog prevoznika da je tog prevoznika odredila za obavljanje linijskog vazdušnog prevoza, ako je sa tom državom Crna Gora zaključila bilateralni ugovor o vazdušnom saobraćaju;
 17. izjava o saglasnosti svih crnogorskih vazdušnih prevoznika, ako se traži odobrenje za letenje između dvije strane države i ako je taj prevoz počeo ili se završio u državi registra tog vazdušnog prevoznika ili ako taj prevoz ne obuhvata polijetanje ili slijetanje u državi registra, osim ako je zaključenim međunarodnim ugovorom utvrđeno pravo letenja (peta i sedma sloboda);
 18. druga dokumentacija, ako nije dostavljena TCO autorizacija i ako se utvrdi da standardi vazduhoplovne sigurnosti i bezbjednosti nijesu u skladu sa propisanim. 

Kontaktirajte nas

 
1 Start 2 Complete
More information
 • Files must be less than 2 MB.
 • Allowed file types: pdf doc docx.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA