Održan kurs - Sistem upravljanja sigurnošću (Safety Management System – SMS)

U Podgorici je u periodu od 5. do 8. jula 2011. godine u održan kurs iz Sistema upravljanja sigurnošću (SMS). 

Obuku su pored zaposlenih u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, pohađali i zaposleni u Montenegro Airlines-u i Aerodromima Crne Gore.

Ovaj kurs je organizovan od strane projekta “Podrška sektoru saobraćaja”, koji sprovodi kompanija NTU, a finansiran je iz sredstava Evropske Komisije preko IPA fondova.

Predavač na kursu je bio Aleksandar Pavlović, diplomirani inžinjer saobraćaja. Ovaj kurs je u potpunosti pripemljen od strane Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO).

Poslednjeg dana obuke je izvršena provjera znanja, koju su svi polaznici kursa uspješno završili.