Održan sastanak o kontroli i nadzoru vazdušnog prostora Crne Gore

Ministar odbrane Boro Vučinić i direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović razgovarali su danas o civilno-vojnoj koordinaciji u oblasti kontrole i nadzora vazdušnog prostora, a dogovoren je i plan konkretnih aktivnosti u cilju definisanja te važne oblasti.

U tom smislu, zaključeno je da se Vladi predloži formiranje inter-resornog ekspertskog radnog tima, koji bi, u skladu sa rezultatima i preporukama studija koje su uradili eksperti Crne Gore i NATO i zahtjevima EU, definisao prioritete i pripremu elaborata za uređenje novog radarskog položaja. Ekspertski radni tim bi, takođe, bio zadužen za pripremu implementacije koncepta fleksibilnog korišćenja vazdušnog prostora. 

Istaknuta je važnost inter-resorne saradnje i integrisanja svih relevantnih subjekata u cilju racionalnog korišćenja postojećih kapaciteta i efikasnosti djelovanja sistema. Bilo je riječi o mogućnostima za zajedničko ulaganje uređenja nove radarske lokacije i nabake opreme od strane svih zainteresovanih subjekata, budućih korisnika i podrške međunarodih fondova za razvoj.