Održan webinar - „Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja“

U ponedjeljak, 05.10.2020. godine, održan je webinar na temu „Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja“, u organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Organizacija webinara nastala je kao odgovor na novonastalu situaciju uzrokovanu koronavirusom i potrebu Agencije da detaljnije upozna predstavnike vazduhoplovnih subjekata sa Nacionalnim programom sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Menadžer sistema upravljanja sigurnošću (Safety Manager) u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, Veselin Popović, tokom izlaganja na webinaru predstavio je ažurirani dokument, donijet na sjednici Vlade Crne Gore od 06.08.2020. godine. Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja podrazumijeva integrisani set propisa i pravila postupanja, utvrđen u cilju poboljšanja sigurnosti u vazdušnom saobraćaju. Ažurirana verzija, u skladu sa zahtjevima ICAO Aneksa 19, sadrži integraciju nadležnosti i ovlašćenja države u pogledu upravljanja sigurnošću na nacionalnom nivou, proširenje zahtjeva sistema upravljanja sigurnošću, kao i definisanje zahtjeva za zaštitu sigurnosnih podataka i sigurnosnih informacija.

Webinaru je prisustvovalo 20-ak slušalaca, predstavnika Komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda, Aerodromi Crne Gore AD, Montenegro Airlines i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd.