Održana obuka o sistemu upravljanja sigurnošću na aerodromima

U sklopu projekta EASA-IPA 4, u prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo održana je Obuka o sistemu upravljanja sigurnošću na aerodromima, u periodu od 1. do 3. oktobra 2019. godine.

Obuka je održana u organizaciji Agencije Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) i Agencije za civilno vazduhoplovstvo sa ciljem detaljnijeg upoznavanja prisutnih o funkcionisanju sistema upravljanja sigurnošću na aerodromima i modalitetima vršenja nadzora iz ugla civilnih vazduhoplovnih vlasti. Samu obuku su realizovali predavači sa tehničkim i iskustvom iz oblasti nadzora aerodroma, i to: 

  • Jorge Reyes, iz Agencije za sigurnost i bezbjednost civilnog vazduhoplovstva Španije, i
  • Jeremy  Kitaigorodski, načelnik Odsjeka za projektovanje aerodroma u sklopu CGX grupe.

Obuci su prisustvovali, pored predstavnika EASA-e, predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo i operatora aerodroma Podgorica i Tivat, predstavnici civilnih vazduhoplovnih vlasti država iz regiona: Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Kosova.

Zajednički je utisak, kako polaznika, tako i predstavnika EASA-e i predavača, da je da realizovana obuka doprinijela razjašnjavanju nedoumica koje su polaznici, kao prodavnici civilnih vazduhoplovnih vlasti, imali u pogledu implementacije i evaluacije SMS sistema. Postignuta je i opšta saglasnost da se saradnja u oblasti daljeg usavršavanja osoblja civilnih vazduhoplovnih vlasti nastavi kroz EASA-IPA 5 projekat, već od naredne godine.

Posljednjeg dana obuke, polaznicima su uručeni EASA sertifikati o pohađanju obuke o sistemu upravljanja sigurnošću na aerodromima.