Održana radionica „ATM Cyber Security"

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore od 13. do 15. septembra 2022. godine održana  je radionica na temu: „Sajber bezbjednost u upravljanju vazdušnim saobraćajem (ATM Cyber Security)".  Ova radionica je organizovana u saradnji s Eurocontrol-om (Evropskom organizacijom za sigurnost vazdušne plovidbe), u okviru programa za podršku državama članicama Eurocontrol-a (Support to State program).

U toku ove trodnevne radionice prezentovan je veliki broj tema, koje su se odnosile na  bezbjednost i sajber bezbjednost u civilnom vazduhoplovstvu, među kojima treba izdvojiti:

stanje i budući razvoj sajber bezbjednosti i zaštite u području upravljanja vazdušnim saobraćajem (ATM) na svjetskom i Evropskom nivou;

sajber prijetnje u vazdušnom saobraćaju sa specifičnostima u civilnom vazduhoplovstvu;

bezbjednost i sajber bezbjednost u civilnom vazduhoplovstvu Crne Gore;

raspoloživa uputstva, smjernice i školovanje u oblasti  sajber bezbjednosti upravljanja vazdušnim saobraćajem;

smjernice za upravljanje sajber incidentima;

sajber zaštita komunikacione, navigacione i nadzorne (CNS) infrastrukture i CNS usluga;

sprovođenje nadzora sajber bezbjednosti u civilnom vazduhoplovstvu Crne Gore, sa posebnim osvrtom na specifičnosti u području upravljanja vazdušnim  saobraćajem (ATM);

usluge Eurocontrol-a za sajber zaštitu (PKI, CERT, EATM-CERT i SOC);

aspekti bezbjednosti u operacijama bespilotnih vazduhoplova (RPAS security aspects).

Eksperti Eurocontrol-a dr John Hird (Senior Expert for ATM Security), Timo Blunck ( ATM/CNS Security Expert) i Szymon Loza (Cyber Security Specialist) su bili predavači na ovoj vrlo značajnoj i korisnoj radionici.

 

Pored predstavnika Agencije za civilno vazduhoplovstvo i Eurocontrol-a, na ovoj radionici su učestvovali i predstavnici sljedećih institucija i kompanija: Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore, Direkcije za zaštitu tajnih podataka Crne Gore (Nacionalni CS/CIRT), Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, Aerodroma Crne Gore AD i ToMontenegro AD.

 

Ovaj događaj je ujedno bio  i prilika za unaprjeđenje saradnje svih navedenih učesnika, kako na nacionalnom tako i međudržavnom nivou.