Portal Analitika: Inspekcija vazduhoplova trećih zemalja i u Crnoj Gori

Direktor Evropske Agencije za bezbjednost vazdušnog saobraćaja (EASA) Patrik Godu i direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović potpisali su danas u Kelnu Radni aranžman između EASA i Agencije za civilno vazduhoplovstvo koji se odnosi na SAFA - Sigurnosnu procjenu stranih vazduhoplova.

Potpisivanje ovog Radnog aranžmana ima veliki značaj za dalji napredak Crne Gore i podizanje sigurnosnih standarda u vazdušnom saobraćaju.

Ovaj Radni aranžman uvodi harmonizovan pristup u sprovođenju međunarodnih sigurnosnih standarda unutar one države koja učestvuje u SAFA programu i na teritoriji Crne Gore.

Konkretno, ovim dokumentom uspostavljaju se procedure za obavljanje inspekcija vazduhoplova trećih zemalja na aerodromima na teritoriji Crne Gore, kao i prikupljanje i razmjenu informacija o sigurnosti vazduhoplova koji koriste aerodrome na teritorijama država koje učestvuju u SAFA programu i na teritoriji Crne Gore.

Crna Gora je među prvim državama koja je potpisala novu verziju Radnog aranžmana. Agencija za civilno vazduhoplovstvo je izvršila kompletnu obuku četiri SAFA inspektora po svim kriterijumima koje postavlja EASA i oni već rade poslove inspekcije vazduhoplova koji slijeću na aerodrome u Crnoj Gori.

Izvor: Portal Analitika