Posjeta direktora EASA-e Agenciji za civilno vazduhoplovstvo

Izvršni direktor Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) Patrick Ky /Patrik Ki/ u prvoj je zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, koju je počeo sastankom sa predstavnicima Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Cilj posjete je upoznavanje sa stanjem u oblasti sigurnosti vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori.

Posjetom čelnika EASA-e, uz ranije posjete čelnika Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC) i Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL), sve tri ključne evropske organizacije u ovoj oblasti upoznale su se sa stanjem u našoj zemlji. Ova činjenica važan je pokazatelj uvažavanja postignuća crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i ukupnog razvoja crnogorskog civilnog vazduhoplovstva.

Direktor ključne evropske organizacije za sigurnost vazdušnog saobraćaja ocijenio je da je napredak napravljen u ovoj oblasti impresivan. „Veoma sam impresioniran napretkom koji je ostvarila Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, koja je kreirana ne tako davno, 2009. godine, jer je  količina posla koji je urađen za sedam godina zaista velika. Posebno sam impresioniran nivoom sprovođenja evropske regulative u oblasti sigurnosti civilnog vazduhoplovstva i mislim da je Crna Gora regionalni lider u tom pogledu. Biće mi zadovoljstvo da unapređujemo odnose između Crme Gore i EASA, jer ovako jakog partnera možemo iskoristiti kako bismo unaprijedili saradnju i sa ostatkom regiona“, saopštio je Patrik Ki, izvršni direktor EASA.

Posjeta čelnika Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja velika je čast za našu zemlju, koja posvećeno radi na sprovođenju evropskih standarda sigurnosti u vazduhoplovstu. Želim da istaknem da je naša Agencija jedna od institucija koja je napravila možda i najveći napredak u direktnoj primjeni i prenošenju evropskih regulativa u naš pravni sistem. U naš pravni sistem prenesene su sve regulative iz oblasti sigurnosti vazdušnog saobraćaja koje su publikovane u Službenom listu EU zaključno sa prošlom godinom. Takođe, ogroman uspjeh napravili smo time što Evropska komisija sa aspekta bezbjednosti naše aerodrome tretira kao aerodrome u zemljama Evropske unije“, rekao je Dragan Đurović, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore

U sklopu posjete koju je organizovala Agencija za civilno vazduhoplovstvo, predstavnici EASA sastali su se i sa potpredsjednikom Vlade za ekonomsku politiku Vujicom Lazovićem. Direktor EASA je izrazio zahvalnost Vladi koja je napravila uspješan model i podržala stvaranje nezavisnih civilnih vazduhoplovnih vlasti, što može biti primjer za zemlje regiona i šire. Potpredsjednik Vlade Vujica Lazović naglasio je da će Vlada i dalje podržavati dobre rezultate Agencije za civilno vazduhoplovstvo i projekte koji se tiču razvoja vazdušnog saobraćaja, kao važne poluge u razvoju crnogorske turističke privrede.

Predstavnici EASA posjetili su i Montenegro Airlines, gdje su razgovarali sa predsjednicom Borda direktora Daliborkom Pejović i izvršnim direktorom Zoranom Kostićem, kao i JP Aerodromi Crne Gore, gdje su se susreli sa direktorom Milovanom Đuričkovićem. U ovim razgovorima istaknuta je važnost pune primjene evropskih propisa koji se odnose na sigurnost vazdušnih operacija.

Nadležnosti EASA-e su standardizacija propisa iz oblasti aerodroma i upravljanja vazdušnim saobraćajem, nadzor nad njihovom primjenom i sertifikacija. Pravila EASA su obavezujuća za države članice Evropske unije, a u zavisnosti od vrste potpisanih aranžmana i za ostale države. Crna Gora aktivno učestvuje u radu EASA-e od 2009. godine kroz potpisani Radni aranžman, koji je usaglašen sa novim pravilima i kao izmijenjen potpisan u februaru 2015. godine. 

Galeriju fotografija sa posjete možete pogledati ovdje.

Izjavu izvršnog direktora EASA-e Patrick Ky možete pogledati ovdje.
Izjavu direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragana Đurovića možete pogledati ovdje.

Prilog RTCG-a o posjeti možete pogledati ovdje.

Vijest o posjeti objavljena na:
Portalu dnevnih novina Vijesti
Portalu Cafe del Montenegro
Portalu Analitika
Portalu RTCG