Posjeta Generalnog direktora Civilne vazduhoplovstvne vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata g-dina Saif Mohammed Al Suwaidi

U Podgorici su 10/11. marta 2011. godine održani pregovori između delegacija Vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata, u cilju zaključenja Sporazuma o međunarodnom vazdušnom saobraćaju između dvije države. Tom prilikom, potpisan je Memorandum o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata i usaglašen tekst Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između ove dvije države.

U okviru boravka delegacije Ujedinjenih Arapskih Emirata Podgorici, organizovan je sastanak Generalnog direktora Civilne vazduhoplovstvne vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata g-dina Saif Mohammed Al Suwaidi sa direktorom Agencije za civilno vazduhoplovstvo g-dinom Draganom Đurovićem.

Sastanak je bio prilika da se razmjene iskustva sa kolegom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i dogovore načini buduće saradnje. 

Predloženo je i potpisivanje Memorandum o razumijevanju između Agencija, kojim bi se precizirali oblasti bilateralne saradnje kroz zajednički razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazduhoplovstvo između Crne Gore i UAE.