Potpisan Memorandum o razumijevanju između Agencije za civilno vazduhoplovsvo Crne Gore i Civilne vazduhoplovne vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo g-din Dragan Đurović i generalni direktor Civilne vazduhoplovne vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata g-dina Saif Mohammed Al Suwaidi potpisali su Memorandum o razumijevanju.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Cijeneći bilateralnu saradnju važnim segmentom razvoja vazdušnog saobraćaja, dvije države su potpisanim memorandumom definisale zajednički razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazduhoplovstva. 

Potpisani memorandum o saradnji predstavlja doprinos uspostavljanju saradnje dvije države u oblasti civilnog vazduhoplovstva i podsticaj međudržavnim pregovorima koji su u toku.