Potpisan novi radni aranžman sa EASA-om

Potpisan novi radni aranžman sa EASA-om

Keln 12.12.2023. godine

VD direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Mileta Nikolić i VD izvršnog direktora Agencije Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA), Luc Tytgat, potpisali su novi Radni aranžman koji se odnosi na prikupljanje i razmjenu informacija u vezi sa sigurnošću vazduhoplova u okviru EU programa inspekcija vazduhoplova na platformi aerodroma.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je učesnica ovog programa još od 2012. godine, ali se novim aranžmanom pored svih postojećih elemenata uvodi i element procjene rizika operatora vazduhoplova prilikom planiranja realizacije inspekcija na platformi. Dodatno, stiču se uslovi da Crna Gora postane učesnica EU programa testiranja posade vazduhoplova na prisustvo alkohola u krvi.

Važno je istaći da je potpisivanjem ove vrste aranžmana Crna Gora postala jedna od rijetkih država koja nije članica EASA-e, a učesnica je, na ovom nivou, razmjene i prikupljanja informacija u okviru EU programa inspekcija vazduhoplova na platformi aerodroma.

Aranžman predviđa, kao i u proteklih više od 10 gopdina, redovne standardizacione provjere načina sprovođenja programa u Crnoj Gori, sada proširenog novim elementima, od strane EASA-e.