Javne konsultacije o Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove trajaće 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Agencije za civilno vazduhoplovstvo, zaključno sa 10.12.2022. god.
Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove (Prilog 1 i Prilog 2se dostavljaju Agenciji za civilno vazduhoplovstvo na posebnom obrascu za davanje primjedbi, predloga i sugestija, u pisanom obliku, putem pošte ili lično, na adresu ul. Josipa Broza Tita bb, 81000 Podgorica, ili u elektronskom obliku na e-mail: acv@caa.me.  

 

 

Javne konsultacije o Nacrtu Pravilnika o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova trajaće 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Agencije za civilno vazduhoplovstvo, zaključno sa 05.01.2023. god.

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Pravilnika o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova se dostavljaju Agenciji za civilno vazduhoplovstvo na posebnom obrascu za davanje primjedbi, predloga i sugestija, u pisanom obliku, putem pošte ili lično, na adresu ul. Josipa Broza Tita bb, 81000 Podgorica, ili u elektronskom obliku na e-mail: acv@caa.me ili adjurovic@caa.me

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija:  Ana Đurović, adjurovic@caa.me