Predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim zahtjevima i procedurama za obavljanje vazdušnih operacija, Priloga 13 i Priloga 14. Mišljenja, primjedbe i sugestije na predlog Pravilnika mogu se dostaviti Agenciji za civilno vazduhoplovstvo do 06.05.2020. godine na e-mail adresu: acv@caa.me

Predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove i Priloga 5. Mišljenja, primjedbe i sugestije na predlog Pravilnika mogu se dostaviti Agenciji za civilno vazduhoplovstvo do 06.05.2020. godine na e-mail adresu: acv@caa.me