Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9, člana 89 stav 6, člana 90 stav 6, člana 91 stav 7, člana 93 stav 3, člana 94 stav 11, člana 95 i člana 96 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG", br. 30/12, 30/17 i 82/20), Agencija za civilno vazduhoplovstvo je pripremila Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za upotrebu paraglajdera, dozvolama i organizacijama za osposobljavanje pilota paraglajdera.

Javne konsultacije o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za upotrebu paraglajdera, dozvolama i organizacijama za osposobljavanje pilota paraglajdera započeće objavljivanjem Javnog poziva i navedenog nacrta podzakonskog akta na internet stranici Agencije za civilno vazduhoplovstvo (www.caa.me), u dijelu „ZAKONODAVSTVO“ – dio „Predlozi podzakonskih akata“.

Javne konsultacije o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za upotrebu paraglajdera, dozvolama i organizacijama za osposobljavanje pilota paraglajdera trajaće 15 dana od dana objavljivanja (01.03.2023.god) javnog poziva na internet stranici Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za upotrebu paraglajdera, dozvolama i organizacijama za osposobljavanje pilota paraglajdera se dostavljaju Agenciji za civilno vazduhoplovstvo na posebnom obrascu za davanje primjedbi, predloga i sugestija, u pisanom obliku, putem pošte ili lično, na adresu ul. Josipa Broza Tita bb, 81000 Podgorica, ili u elektronskom obliku na e-mail: acv@caa.me.