Agencija za civilno vazduhoplovstvo objavljuje Javni poziv za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi vazduhoplova. Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi vazduhoplova se dostavljaju Agenciji za civilno vazduhoplovstvo na posebnom obrascu za davanje primjedbi, predloga i sugestija, u pisanom obliku, putem pošte ili lično, na adresu ul. Josipa Broza Tita bb, 81000 Podgorica, ili u elektronskom obliku na e-mail: acv@caa.me ili jpopovic@caa.me do 02.03.2021. godine.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo objavljuje Javni poziv za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija na Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja vazdušnih operacija jedrilicama i uslovima za izdavanje dozvola članovima letačke posade jedrilica. Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja vazdušnih operacija jedrilicama i uslovima za izdavanje dozvola članovima letačke posade jedrilica se dostavljaju Agenciji za civilno vazduhoplovstvo na posebnom obrascu za davanje primjedbi, predloga i sugestija, u pisanom obliku, putem pošte ili lično, na adresu ul. Josipa Broza Tita bb, 81000 Podgorica, ili u elektronskom obliku na e-mail: acv@caa.me ili jpopovic@caa.me do 25.03.2021. godine.