Predlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o načinu identifikacije vazduhoplova, karakteristikama i interoperabilnosti sistema za nadzor za Jedinstveno evropsko nebo
NAPOMENA: Komentare na predlog podzakonskog akta dostaviti do 24.11.2019. godine na e-mail adresu: acv@caa.me

 

Predlog Pravilnika o načinu postupanja sa planovima leta u pretpoletnoj fazi
NAPOMENA: Komentare na predlog podzakonskog akta dostaviti do 24.11.2019. godine na e-mail adresu: acv@caa.me

 

Predlog Pravilnika o korišćenju vazdušnog prostora i operativnih procedura u vezi sa navigacijom zasnovanoj na navigacionim performansama (PBN)
NAPOMENA: Komentare na predlog podzakonskog akta dostaviti do 24.11.2019. godine na e-mail adresu: acv@caa.me