2 years 1 month

Održavanje visokog nivoa sigurnosti vazdušnog saobraćaja prioritet je za evropske vazduhoplovne vlasti, i to je u ovoj oblasti jedan od ključnih izazova, ocijenio je izvršni direktor Agencije Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) Patrik Ki.

U ovom trenutku imamo dva glavna izazova u civilnom vazduhoplovstvu. Prvi je da održimo najveći nivo sigurnosti, to je ono što javnost od nas očekuje, dok je drugi izazov u zaštiti životne sredine, da se osigura rast u vazduhoplovstu, ali na održiv način“, rekao je Ki u intervjuu za crnogorske medije Ki. 

Govoreći o održivosti u vazduhoplovstvu, Ki je kazao da se EASA aktivno bavi emisijama štetnih gasova vazduhoplova, kao i eko... OPŠIRNIJE

2 years 2 months

U britanskom časopisu Inside Industry Magazine objavljen je intervju sa direktorom Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Draganom Đurovićem. 

Sigurno nebo u Crnoj Gori

Intervju u originalu možete pročitati ovdje.

5 years 10 months

U posjeti Crnoj Gori boravi direktor Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe EUROCONTROL Frenk Brener, a njegova posjeta bitan je pokazatelj uvažavanja postignuća crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i ukupnog razvoja crnogorskog civilnog vazduhoplovstva, saopštio je direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović.

Iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo saopšteno je da su sagovornici konstatovali da bi u narednom periodu trebalo intenzivirati saradnju u oblasti primjena evropskog sistema navigacije PBN, koji omogućava precizniju navigaciju i time značajno doprinosi redovnosti avio saobraćaja.

"Ekspertska pomoc EUROCONTROL-a može biti od posebnog značaja pri razmatranju primjene PBN koncepta u cilju omogućavanja noćnih letova na Aerodromu... OPŠIRNIJE