6 years 11 months

Bespilotni vazduhoplovi, u javnosti poznatiji kao dronovi, sve češće se mogu vidjeti i na crnogorskom nebu. Mogućnosti ovih letilica su velike, ali je važno dronovima upravljati na siguran način.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo, u čijoj je nadležnosti inspekcijski nadzor upotrebe dronova, pokrenula je kampanju s ciljem edukacije operatora dronova i opšte javnosti o načinima upotrebe ovih letilica. Jedan od ciljeva kampanje je i poziv operatorima dronova da se evidentiraju kod Agencije. 

Agencija je pokrenula i kampanju koja se odnosi na paraglajdere. Veliki broj turista je zainteresovan za ovaj sport, a cilj Agencije je da svi budu upoznati sa pravilima koja se odnose na ispunjavanje preduslova sigurnog leta... OPŠIRNIJE