Radionica za jedriličare

Agencija za civilno vazduhoplovstvo realizovala je uz pomoć eksperata iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo Slovenije i Hrvatske radionicu za jedriličare na letilištu Ćemovsko polje (LYPO) i Kapino polje (LYNK).

Radionici koja je realizovana u periodu od 15-17.05.2024.godine učešće je uzelo veliki broj pripadnika iz ak. Naša krila, a. Špiro Mugoša, ak. Nikšić i ak. Berane, kao i drugih zaljubljenika u jedriličarstvo.

Na teoretskom dijelu radionice učesnici su se upoznali sa karakteristikama u jedriličarstvu na prostorima Slovenije i Hrvatske, načinima rada deklarisanih organizacija za obuku pilota jedrilica (DTO), regulatornim zahtjevima i načinima implementiranja istih, dok su u praktičnom dijelu imali priliku da vide operacije sa jedrilicom na letilištu Ćemovske polje i motornom jedrilicom (TMG) na Kapinom polju.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo nastaviće sa podizanjem sigurnosne kulture kroz organizovanje radionica i pomoći aero klubovima kako bi svoje aktivnosti sprovodili na siguran način.