SAOPŠTENJE: 7. Sastanak Zajedničkog Odbora ECAA Sporazuma

7. Sastanak Zajedničkog Odbora ECAA Sporazuma održan je u četvrtak, 21. marta 2013. godine u Podgorici. Suorganizatori ovogodišnjeg sastanka su bili Evropska komisija i Agencija za civilno vazduhoplovstvo.

Crna Gora je 09. juna 2006. godine potpisala ECAA Sporazum (ECAA Agreement) – Multilateralni sporazum o stvaranju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, koji je Skupština Crne Gore ratifikovala 09. oktobra 2007.godine, te je na taj način njegova implementacija postala obavezna 26. oktobra 2007. godine.

ECAA Joint Committee (Zajednički odbor) je organ koji je nadležan za sprovođenje ECAA sporazuma i obezbjeđivanje njegove pravilne primjene. Sastoji se od predstavnika strana ugovornica i sastaje se jednom godišnje u cilju razmatranja sprovođenja ECAA Sporazuma. 

U uvodnom dijelu, učesnicima sastanka su se obratili: g-din Ivan Brajović, Ministar saobraćaja i pomorstva, g-din Dragan Đurović, Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, kao i g-din Philippe Burghelle Vernet, šef jedinice za unutrašnje tržište, ugovore o vazdušnom saobraćaju i međunarodne odnose u Evropskoj komisiji (DG MOVE). 

Nakon uvodnih obraćanja diskutovane su sljedeće teme:

  • Proces ratifikacije i stupanje na snagu Sporazuma,
  • Implementacija ECAA Sporazuma (funkcionisanje administrativne primjene, preliminarni rezultati posjeta procjene u 2012. godini, kao i planiranje budućih posjeta),
  • Zaključci sa radionice koji se odnose na primjenu ECAA Sporazuma, održane u decembru 2012. godine u Briselu,
  •  Evropska spoljna vazduhoplovna politika/Bilateralni pregovori između ECAA Strana i ne-evropskih država,
  • Noviteti u EU vazduhoplovnoj legislativi u oblastima sigurnosti, bezbjednosti, upravljanja vazdušnim saobraćajem uključujući ISIS Izvješta, aerodromima, kao i pravima putnika.
  • Pregled tehničke podrške – Izvještaj EASA-e

PRILOG: Tekst objavljen u dnevnom listu Pobjeda, 22. marta 2013. godine