SAOPŠTENJE: Obavještenje zainteresovanim subjektima za paraglajding

Agencija za civilno vazduhoplovstvo obavještava zainteresovane subjekte, da će u narednom periodu, shodno planu aktivnosti za ovu godinu i prepoznatim rizicima pojačati frekvenciju inspekcijskih nadzora u oblasti paraglajdinga.

Inspektori za sigurnost vazdušnog saobraćaja u slučajevima kršenja zakonskih normi takve prekršaje će sankcionisati shodno zakonskim ovlašćenjima. Za učinjene prekršaje u ovoj oblasti, po različitim osnovama, kazna se može kretati u rasponu od 300 do 2000 eura.

Zakon o vazdušnom saobraćaju kao i sva podzakonska dokumenta u ovoj oblasti, omogućavaju dovoljan vid slobode bavljenja ovom avanturističkom aktivnošću i to u mjeri da ne dolazi do ugrožavanja sigurnosti vazdušnog saobraćaja, drugih lica i imovine.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo ostaje posvećena zaštiti sigurnosti u vazdušnom saobracaju i još jednom apeluje da se aktivnosti paraglajdinga sprovode u skladu sa zakonskim normama.