SAOPŠTENJE POVODOM POSJETE EK

U periodu od 27. do 31. maja 2024. godine, predstavnici Evropske komisije (EK) realizovali su procjenu sistema bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori, u cilju potvrđivanja usaglašenosti crnogorskih sa evropskim standardima bezbjednosti u civilnom vazduhoplovstvu, a u okviru programa  „One Stop Security”.

Predmet procjene su bili aerodromi Tivat i Podgorica i kroz kontrolu EK sagledane su sve aktivnosti i mjere koje se primjenjuju od strane operatora aerodroma i drugih subjekata uključenih u vazdušni saobraćaj u okviru sistema bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva Crne Gore. Takođe, inspektori EK izvršili su i kontrolu usaglašenosti nacionalnih propisa sa evropskim zakonodavstvom u oblasti bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, i to u dijelu implementacije evropske regulative kroz Nacionalni program bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva Crne Gore i Program kontrole kvaliteta bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva Crne Gore, način vršenja kontrola iz bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva koje Agencija kao nacionalni nadzorni organ vrši, kao i način vršenja  sertifikacije osoblja operatora aerodroma, koje vrši Agencija za civilno vazduhoplovstvo.

Preliminarni rezultati predstavljeni Agenciji posljednjeg dana posjete pokazuju kontinuitet u implementaciji najvišeg stepena usaglašenosti u oblasti bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva sa standardima EU. Ovo znači da su bezbjednosni standardi na crnogorskim aerodromima jednaki bezbjednosnim standardima u zemljama Evropske unije.

Još jednom je potvrđeno da bezbjednosni sistem u civilnom vazduhoplovstvu Crne Gore ima ekvivalentan sistem bezbjednosti kao u Evropskoj uniji, tako da Crna Gora nastavlja da bude dio  One Stop Security”  programa.

Naglašavamo da je sistem bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva bio predmet brojnih kontrola i u ranijem peridou, od kojih izdvajamo i prošlogodišnje provjere  izvršene od strane Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), kao i kontrolu Agencije za bezbjednost transporta SAD-a (TSA), a koje su, takođe, pokazale visok stepen usaglašenosti sistema bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva sa standardima iz ove oblasti.

Takođe, konstantan monitoring, realizovan kroz veliki broj inspekcija, testova i audita od strane inspektora ACV na nacionalnom nivou, značajno su doprinijele da Crna Gora postane primjer postignutih visokih standarda bezbijednosti civilnog vazduhoplovstu za druge zemlje regiona, ali i šire.