Saopštenje

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo održana radionica o implementaciji Pravilnika o tehničkim zahtjevima i administrativnim procedurama za obavljanje operacija vazdušnog prevoza.

Na osnovu projektnih zadataka iz Programa implementacije zahtjeva EZ 965/2012 (CAT Package) održana je radionica za operatere o implementaciji Uredbe 965/2012 u petak 13. decembra 2013.

Radionici su prisustvovali predstavnici Montenegro Airlines-a, DI AIR-a, SKY SAT-a.

Radionica je imala za cilj upoznavanje vazdušnih operatora sa novim pravilnikom, postupcima, aktivnostima, vremenskim rokovima i dokumentacijom koja će biti korišćenja u postupku prilagođavanja novom Pravilniku o tehničkim zahtjevima i administrativnim procedurama za obavljanje operacija vazdušnog prevoza.

Učesnicima radionice od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo, prezentovana je nova regulativa i proces njene implementacije, a upoznati su i sa rokovima koji se postavljaju pred operatere, do kojih moraju biti potpuno usklađeni sa novom regulativom.

U domenu Safety Management Systema prezentovan je SMS sistem, na koji način se implementira, koje su dobrobiti od njega i sa kojim problemima se operateri mogu susresti prilikom njegove implementacije.