Saopštenje: Crna Gora u evropskom sistemu jedne bezbjednosne kontrole

U Evropskoj komisiji danas je objavljeno pozitivno mišljenje o zahtjevu Crne Gore za primjenu sistema Jedne bezbjednosne kontrole u avio saobraćaju.

Priznavanje usaglašenosti crnogorskih sa evropskim standardima bezbjednosti u civilnom vazduhoplovstvu donijeto je nakon učešća naše zemlje u projektu „Jedna bezbjednosna kontrola“, koji je vodila Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i obrazloženo je time da uspjeh u pomenutom projektu odražava napredni nivo koji je Crna Gora postigla u primjeni evropskih standarda u avio saobraćaju.

Jedna bezbjednosna kontrola je inicijativa u vazduhoplovnoj bezbjednosti koja omogućava da putnici, prtljag i kargo koji su prošli jednu KD kontrolu u svojim početnim destinacijama obave transfer na svoj vezani let, a da ne moraju da se opet podvrgavaju drugoj KD kontroli. Ovo obezbjeđuje brzinu i pogodnost putnicima, značajno štedi troškove i olakšava bržu povezanost letova. Evropska unija može da sa drugim zemljama kada zaključi da njihovi bezbjedonosni sistemi u civilnom vazduhoplovstvu imaju ekvivalentan sistem bezbjednosti kao u Evropskoj uniji zaključiti projekat Jedna bezbjednosna kontrola. Nakon što su to npr. postigle Sjedinjene Američke Države, sada se i Crna Gora pridružuje ovoj inicijativi.

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović istakao je da ovo ostvarenje koje je postigla Crna Gora predstavlja izuzetan rezultat i priznanje da su bezbjednosni standardi na crnogorskim aerodromima jednaki bezbjednosnim standardima u zemljama Evropske unije. „To je posljedica uloženog truda Agencije, Aerodroma Crne Gore i nadležnih vladinih resora, kao i brojnih kontrola koje su evropske vazduhoplovne vlasti obavile na nacionalnom i na nivou aerodroma u Crnoj Gori. Na ovaj način Crna Gora postaje primjer postignutih visokih standarda u civilnom vazduhoplovstu za druge zemlje regiona, ali i šire“, kazao je Đurović. 

Čestitke Agenciji za civilno vazduhoplovstvo za postignuti uspjeh u završetku projekta uputili su šef Delegacije EU u Crnoj Gori Mitja Drobnič i glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović. Mitja Drobnič je čestitao Agenciji za civilno vazduhoplovstvo na odličnom rezultatu i kontinuiranom napretku ka integraciji u EU, a Andrija Pejović je naglasio da „Primjena jedne bezbjednosne kontrole potvrđuje dosadašnji posvećen rad svih institucija uključenih u projekat, a posebno Agencije za civilno vazduhoplovstvo, kao nosioca projekta od samog početka. Činjenica da ste uspjeli donijeti više Evrope u Crnu Goru i prije ulaska naše zemlje u EU najbolje govori o uloženoj predanosti i kvalitetu posla koji karakterišu Agenciju“, zaključio je Pejović. 

U završnoj fazi procesa, Evropska komisija treba da usvoji predlog Implementacione uredbe, što se očekuje sredinom decembra. Ova Uredba omogućiće da se sistem jedne bezbjednosne kontrole primjenjivaće se od 29. februara 2016. godine na sve letove iz Crne Gore u EU. Izuzetak će biti aerodromi čija infrastruktura ne podržava ovaj sistem, te zemlje u kojim vazduhoplovne vlasti sprovode dodatne bezbjednosne mjere, kao što je Velika Britanija, u kojim se sistem jedne bezbjednosne kontrole ne primjenjuje.