Saopštenje: Radionica o aerodromima

Agencija za civilno vazduhoplovstvo u saradnji sa Evropskom Agencijom za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) organizovala je u Podgorici Radionicu o pitanjima od značaja za aerodrome, 6. i 7. novembra 2014. godine.

Radionici su, pored domaćina i predstavnika EASA-e, prisustvovali predstavnici vazduhoplovnih vlasti Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Kosova, kao i predstavnici Aerodroma Podgorica, Tivat, Zagreb, Dubrovnik, Pula, Split, Rijeka, Beograd i Priština.

Tema radionice je bila EU regulativa 139/2014 i proces sertifikacije aerodroma shodno ovoj regulativi, kao i analiza konkretnih slučajeva odstupanja od standarda tj. sertifikacionih specifikacija aerodroma. 

Prilozi:

Prezentacije: