Saopštenje za javnost: Crna Gora preuzela predsjedavanje RASARAC komitetom

Regionalna saradnja u oblasti traganja i spašavanja u civilnom vazduhoplovstvu

Podgorica – Crna Gora preuzela je od Bosne i Hercegovine godišnje predsjedavanje Regionalnim savjetodavnim komitetom za traganje i spašavanje u civilnom vazduhoplovstvu (RASARAC). Tim povodom, održan je sastanak predstavnika Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, a putem video veze prisustvovao je i specijalni predstavnik Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL) za saradnju sa RASARAC.

Na sastanku su razmatrane dosadašnje zajedničke aktivnosti i planovi za 2022. godinu.

Crna Gora je, kao i sve države članice Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), najvažnije svjetske institucije u oblasti civilnog vazduhoplovstva, obavezna da na nacionalnom nivou organizuje i razvija objedinjeni sistem traganja i spašavanja u civilnom vazduhoplovstvu. Zbog toga nam je dosadašnje članstvo i učešće u radu RASARAC-a doprinijelo kako u pogledu standarda i unapređenja regionalne saradnje, tako i kroz praktične obuke i izvan Crne Gore, koje na pravi način podižu spremnost svih subjekata odgovornih za situacije traganja i spašavanja“, saopšteno je iz Agencije. 

Tokom predsjedavanja RASARAC komitetom očekuje se intenzivna saradnja sa ostalim zemljama članicama RASARAC gdje su u planu radni skupovi ekspertskih timova, kao i sastanak Upravljačkog tijela na nivou generalnih direktora civilnih vazduhoplovstava zemalja članica. Najvažniji ciljevi će biti unapređenje sistema traganja i spašavanja vazduhoplova, podizanjem nivoa obučenosti i tehničke opremljenosti kod svih subjekata koji su ključni činioci ovog sistema.

RASARAC je uspostavljen 2016. godine, a u njegovom radu sada već učestvuje 10 zemalja (Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Crna Gora i Bugarska, Češka), a svoje interesovanje za pridruživanjem pokazala je za sada i Grčka.

Uspostavljanje ovog odbora podržali su Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO) i EUROCONTROL.

Ciljevi RASARAC-a su, između ostalog, međusobna saradnja i podrška zemalja članica, izgradnja i razvoj kapaciteta u oblasti traganja i spašavanja vazduhoplova, unapređivanje prekogranične saradnje, kao i podrška pri implementaciji ICAO standarda, propisa i procedura u ovoj oblasti.

Delegaciju Crne Gore u RASARAC-u predvode predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo, a ostali učesnici su iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

Najvažniji subjekti u sistemu traganja i spašavanja u slučaju nesreća u vazduhoplovstvu su: Aviohelikopterska jedinica i Operativno komunikacioni Centar MUP-a, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Gorska služba spašavanja, a postoji mogućnost uključivanja i ljudskih i tehničkih resursa Vojske CG koji su na visokom nivou obučenosti za ove situacije.