Saopštenje za operatore bespilotnih vazduhoplova

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je donijela novi Pravilnik o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova. Ovim pravilnikom utvrđeni su uslovi za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova u Crnoj Gori, kao i uslovi koje mora da ispunjava osoblje, uključujući pilote bespilotnih vazduhoplova i organizacije uključene u izvođenje operacija sistemima bespilotnih vazduhoplova.

Pravilnik će se primjenjivati od 01. januara 2024. godine.

Novim Pravilnikom zahtijeva se, između ostalog, registracija operatora bespilotnih vazduhoplova u Crnoj Gori, kako onih koji su već registrovani tako i novih. Obavezu registracije imaju operatori koji koriste bespilotne vazduhoplove:

težine 250 gr ili više,

koji su opremljeni senzorima za prikupljanje ličnih podataka,

koji u slučaju udara na čovjeka mogu prenijeti kinetičku energiju veću od 80 džula.

Same operacije podijeljene su u tri kategorije: otvorenu (dijeli se u 3 potkategorije: A1, A2 i A3), posebnu i sertifikovanu kategoriju. Za svaku od ovih kategorija propisani su, proporcionalno riziku izvođenja operacija, zahtjevi u pogledu samih bespilotnih vazduhoplova (npr. klasa bespilotnog vazduhoplova, najveća dozvoljena masa na polijetanju, privatno izrađeni bespilotni vazduhoplovi itd.), kao i kompetencija pilota (obuke, ispiti, samostalne praktične obuke, dodatni ispit iz teorijskog znanja…)

Piloti moraju da završe online obuku i polože online teorijski ispit, s tim što se u zavisnosti od kategorije operacija, oblasti i kriterijumi samih obuka i ispita razlikuju.

Bespilotni vazduhoplovi bez oznake klase (CE marking) koji su na tržište stavljeni prije 1. januara 2024. godine, mogu se koristiti u potkategorijama A1 i A3 otvorene kategorije. U A1 potkategoriji mogu se koristiti bespilotni vazduhoplovi težine manje od 250 gr, u potkategoriji A3 bespilotni vazduhoplovi težine manje od 25kg. U posebnoj kategoriji mogu se koristiti bespilotni vazduhoplovi težine preko 25 kg.