Sastanak generalnih direktora vazduhoplovnih vlasti Balkana

Antalija, Turska, 26-29 oktobar 2010

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović, sa saradnicima učestvovao je na Sastanku generalnih direktora vazduhoplovnih vlasti – The Balkan Aviation Summit, koji se održao u Antaliji od 26 – 29. oktobra 2010.godine.

Sastanak je održan u organizaciji CAA Turske. Sastanku su prisustvovali predstavnici vazduhoplovnih vlasti Turske, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Albanije, Kosova i Moldavije.

Od strane učesnika sastanka odobrena je Deklaracija o razvoju saradnje između balkanskih zemalja na polju civilnog vazduhoplovstva, koju je potpisao dr. Ali Ariduru kao predsjedavajući sastanka.