Sastanak na visokom nivou o regionalnoj saradnji 12-14. mart Berovo, Republika Makedonija

U periodu od 12-14. marta 2014. godine održan je sastanak na visokom nivou u Berovu, Republika Makedonija u organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo Republike Makedonije. Ovo je prvi sastanak ovog tipa i na njemu su prisustvovali visoki predstavnici vazduhoplovnih vlasti iz 10 zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Kosovo [*], Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska), generalni direktor EUROCONTROL-a g-din Frenk Brener, regionalni direktor kancelarije ICAO EUR/NAT g-din Luis Almeida de Fonseca, predsjednik ECAC-a g-din Katalin Radu, kao i predstavnici pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, M-NAV i HungaroControl.

Uvodnu riječ na sastanku imao je dr Dejan Mojsojski, generalni direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo u svojstvu predsjedavajućeg i istakao je značaj regionalne saradnje između vazduhoplovnih vlasti i međunarodnih organizacija, a posebno značaj projekta za određivanje vazdušnog prostora iznad Kosova. Generalni direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo je između ostalog izrazio svoje čvrsto uvjerenje da će ovaj vazduhoplovni forum biti solidna baza za novi početak u oblasti vazduhoplovstva, kao i da će ova vrsta saradnje doprinijeti budućem organizovanju sastanaka ovog tipa na regularnom nivou, zbog interesa svih zemalja u regionu. Nadalje, istakao je značaj otvaranja gornjeg vazdušnog prostora Kosova i mogućnost za defragmentacijom vazdušnog prostora u regionu i stvaranjem najkraćih i najfleksibilnijih ruta. 

Gospodin Frenk Brener, generalni direktor EUROCONTROL-a, istakao je da otvaranje vazdušnog prostora iznad Kosova predstavlja veoma dobar primjer za godišnje uštede od 370,000 nautičkih milja t.j. 24.000 tona goriva ili 75.000 tona CO2. Otvaranje vazdušnog prostora iznad Kosova je dobar primjer saradnje civilnog i vojnog sektora koji dijeli isti vazdušni prostor što nije svuda slučaj.

Gospodin Luis Fonseka de Almeida, regionalni direktor kancelarije ICAO EUR/NAT istakao je da je ovaj sastanak dio misije ICAO-a za jačanje saradnje između njenih država članica. Regionalni direktor je pojasnio da ICAO, kao organizacija, pruža podršku zemljama u svim oblastima, a naročito u oblasti sigurnosti i bezbjednosti vazdušnog saobraćaja.

Gospodin Katalin Radu, predsjednik ECAC-a istakao je da je za vrijeme posjete našoj zemlji (Republika Makedonija) u junu 2013. godine imao priliku da se sretne sa najznačajnijim vazduhoplovnim subjektima. Na sastanku je potvrdio dostignuća Agencije za civilno vazduhoplovstvo Republike Makedonije. Otvorio je temu otvaranja vazdušnog prostora iznad Kosova, i istakao je da je cilj ECAC-a isti kao i cilj ovog sastanka, t.j. saradnja i kolaboracija između zemalja u oblasti sigurnosti, kao i u oblasti traganja i spašavanja. Konstatovao je da Republika Makedonija pokazuje vođstvo preuzimajući na sebe međunarodnu ulogu koju zaslužuje.

Gospodin Dragan Đurović, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore posebnu pažnju je posvetio bilateralnoj i regionalnoj saradnji. Njihovo zalaganje za regionalnu saradnju je potvrđeno Inicijativom za zajedničku oblast pružanja usluga koja je ostvarila vidljive rezultate u oblasti međunarodne saradnje u civilnom vazduhoplovstvu. Podrška i učešće u ovoj inicijativi ostvareni su uz asistenciju predstavnika Albanije, Mađarske, Kosova, Makedonije i Crne Gore, dok Bosna i Hercegovina i Srbija imaju status posmatrača. 

Delagacija koju je predvodio gospodin Milan Živanović, v.d. direktora Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Srbije, izrazio je zahvalnost na pozivu da učestvuje na ovom sastanku, a uputio je i čestitke Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Republike Makedonije za uspješnu organizaciju sastanka. Istakli su svoje mišljenje da ova vrsta sastanaka, uz učešće predstavnika civilnih vazduhoplovnih vlasti iz regiona, predstavlja pravo mjesto za razmjenu mišljenja, promovisanje saradnje i rješavanje otvorenih pitanja, kao i za usklađivanje zajedničkih ciljeva i interesa.

Generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva Kosova, gospodin Driton Gjonbalaj, izrazio je zahvalnost na pozivu, podržao inicijativu za regionalnu saradnju, i konstatovao da je ovo prvi sastanak u regionu koji organizuje samo jedna država članica, koju, u ovom slučaju, zastupa Agencija za civilno vazduhoplovstvo čiji je direktor dr Dejan Mojsojski. 

Gospodin Dan Simonić, pomoćnik ministra u Ministarstvu pomorstva, saobraćaja, i komunikacija, podržao je ideju otvaranja vazdušnog prostora iznad Kosova, i izrazio nadu i vjerovanje da će se uskoro otvoriti i donji vazdušni prostor.

Predstavnici iz M-NAV-a i HungaroControl-a su dali svoja viđenja putem detaljnih prezentacija.

Zajednički zaključak svih učesnika bio je poseban značaj bilateralne, regionalne i multilateralne saradnje kojom se podržava ideja otvaranja gornjeg vazdušnog prostora iznad Kosova, i ujedno konstatuje da je ovo prvi sastanak u regionu koji organizuje samo jedna država članica, koju u ovom slučaju, zastupa Agencija za civilno vazduhoplovstvo na čelu sa dr Dejanom Mojsojskim. 

Takođe je zaključeno da će se otvaranje gornjeg vazdušnog prostora iznad Kosova realizovati u dogovoreno vrijeme, naime 3. aprila 2014. godine. Osim toga, konstatovan je značaj Network Manager-a i CRCO-a, kao i podrška EUROCONTROL-a u regionu u vezi povećanja usluga u vazdušnom saobraćaju. ICAO je dao podršku za realizaciju regionalnih obuka u dijelu SMS-a i SSP-ja, a ECAC za buduću saradnju u oblasti traganja i spašavanja.

Izvor: CAA Makedonija

----
* Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti