Sastanak sa Generalnim Direktorom EUROCONTROL-a

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Dragan Đurović, susreo se sa Generalnim direktorom Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL), Frank Brenner-om, u Briselu 16. jula 2014. Godine, gdje su sa svojim stručnim timovima razgovarali na temu intenziviranja saradnje između ove dvije vazduhoplovne institucije po pitanju zajedničkog rada na ispitivanju mogućnosti uvođenja operacija u noćnim i uslovima smanjene vidljivosti na tivatskom aerodromu.

U delegaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo bili su pomoćnik direktora, Renato Brkanović, direktor Sektora zа vazduhoplovne usluge u vazdušnom prostoru, Zoran Đuranović, i menadžer za kontrolu sistema usaglašenosti, Dragan Popović.

U ime EUROCONTROL-a bili su prisutni direktor ATM-a, g-din Philippe Merlo, načelnica odjeljenja za Navigaciona i CNS istraživanja, g-đa Franca Pavličević, Dimitris Apsouris NM sektor, Rick Farnworth, ekspert iz CNS-NAV i Yves Coutier ekspert iz konsultantske firme Davidson Ltd.

Ovaj sastanak predstavlja nastavak saradnje Agencije i EUROCONTROL-a u pronalaženju optimalnog rješenja za operacije u uslovima smanjene vidljivosti na aerodromu Tivat, a glavni motiv je želja Agencije da se ubrza rješavanje problema ovih operacija na aerodromu Tivat.

Na sastanku su dogovoreni dalji koraci u zajedničkom pristupu aktivnostima koje predstoje u cilju rješavanja aktuelne teme uvođenja operacija u noćnim i uslovima smanjene vidljivosti na tivatskom aerodromu.