SIGURNOSNI NALOZI


2012/001 - Izdavanje odobrenja za pružanje usluga iz vazduha operatorima stranih vazduhoplova (Revizija 3, objavljeno 29. septembra 2017.)

2013/009 - Nalog  kojim se utvrđuju zahtjevi vezani za preglede vazduhoplova, komponenti i njihovih resursa (Revizija 2, objavljeno 03. aprila 2015.)

2014/002 - Procjena sigurnosnih rizika prije planiranih operacija u vazdušnom prostoru ili na aerodromima koji mogu biti kontaminirani vulkanskim pepelom (Revizija 0, objavljeno 24. jula 2014.)

2014/003 - Zahtjevi za operatore vazduhoplova koji se koriste za policijske i carinske aktivnosti, operacije traganja i spašavanja, protivpožarne zaštite, obalske straže i slične operacije (Revizija 1, objavljeno 01. januara 2015.)

2016/001 - Utvrđivanje uslova i načina postavljanja, označavanja i održavanja vazduhoplovnih prepreka koje se nalaze van područja ograničenja prepreka aerodroma (Revizija 1, objavljeno 06. novembra 2019.)

2016/002 - Utvrđivanje uslova za izradu i održavanje navigacionih postupaka koji su u upotrebi u vazdušnom prostoru Crne Gore, kao i osposobljavanje osoblja koje projektuje navigacione postupke (Revizija 0, objavljeno 02. novembra 2016.)

2016/003 - Način upotrebe letećih lampiona (sky lantern) (Revizija 0, objavljeno 29. decembra 2016.)

2017/001 - Uslovi za upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova i vazduhoplovnih modela u oblastima CTR Podgorica i CTR Tivat (Revizija 2, objavljeno 26. novembra 2019.)

2017/002 - Implementacija Naloga za plovidbenost za proizvode, djelove i uređaje projektovane u državama koje nisu članice EASA-e (Revizija 1, objavljeno 10. jula 2019.)

2018/001 - Izdavanje odobrenja za upotrebu vazduhoplova koji nema uvjerenje o tipu vazduhoplova (Revizija 0, objavljeno 22. marta 2018.)

2018/002 - Vršenje procjene karakteristika trenja površine poletno-sletne staze (Revizija 0, objavljeno 15. juna 2018.)

2019/001 - Uslovi za uspostavljanje, održavanje i rad službi za traganje i spašavanje na teritoriji Crne Gore i iznad otvorenog mora, kao i koordinaciju takvih službi između država (Revizija 0, objavljeno 17. januara 2019.)