Strategija za primjenu PBN koncepta u crnogorskom vazdušnom prostoru

Nacionalni odbor za upravljanje vazdušnim prostorom, na inicijativu Agencije za civilno vazduhoplovstvo, izradio je Strategiju za primjenu PBN koncepta u crnogorskom vazdušnom prostoru, koja je dostupna na sljedećem linku:
Odluka o utvrdjivanju Strategije za primjenu PBN koncepta u crnogorskom vazdusnom prostoru
 
Namjena  dokumenta je da subjektima koji se bave upravljanjem vazdušnim prostorom, planiranjem i implementacijom CNS infrastrukture, kontrolorima letenja, aerodromskim operatorima i letačkoj populaciji obezbijedi jasne smjernice, ali i da posluži kao referentni dokument o očekivanjima od uvođenja promjena u vazdušnom prostoru i za primjenu RNAV/RNP navigacionih specifikacija u Crnoj Gori.
 
Predmetna Strategija je pisana razumljivim, nevazduhoplovnim rječnikom i namjera joj je bila da obuhvati sve elemente koji utiču na pitanja koja nastoji da riješi. Ona je, svakako, podložna preispitivanju. U tom smislu, od koristi su nam Vaši komentari, koje možete dostaviti na imejl adresu acv@caa.me , sa naznakom “Komentar na PBN strategiju”.

Slika preuzeta sa: www.universetoday.com