Potpisan Tehnički program saradnje između Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Generalnog Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović, i direktor Generalnog Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske Patrik Gandil, potpisali su 09.02.2018. godine u Parizu Tehnički program saradnje između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Francuske.

Potpisivanjem ovog Programa saradnje, koji predstavlja nastavak Programa iz 2013. godine, nastavljene su intenzivne aktivnosti izuzetno dobre saradnje crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i vazduhoplovnih vlasti Francuske.

Sastanak je bio prilika da se sumiraju rezultati prethodnog Programa saradnje, pa je tako napravljen presjek dosadašnjih aktivnosti, tj. obuka koje su održane u ENAC-u (Nacionalnoj školi civilne avijacije u Tuluzu), gdje je Agenciji omogućeno prisustvo na ukupno 35 programa obuka, na kojima je učestvovalo 19 stručnih nadzornika iz Agencije.

Cilj ovog Programa je, da se pored obuke, promoviše implementacija standarda i preporučenih praksi Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO), kao i vazduhoplovne regulative Evropske Unije.