U 2022. godini prijavljen 351 događaj

U 2022. godini prijavljeno 351 događaja

Usvojen Izvještaj o događajima za 2022. godinu

U 2022. godini u Crnoj Gori prijavljen je ukupno 351 događaj u crnogorskom vazdušnom prostoru i u inostranstvu u kojima su učestvovali vazduhoplovi registrovani u Crnoj Gori, u civilnom vazduhoplovstvu, od kojih je jedan klasifikovan kao nesreća, a koji se odnosi na operacije paraglajdera, zaključeno je u Godišnjem izvještaju o događajima za 2022. godinu, koji je usvojila Agencija za civilno vazduhoplovstvo. Cilj izrade ovog izvještaja jeste poboljšanje sigurnosti vazdušnog saobraćaja, utvrđivanje okolnosti i uzroka događaja, kao i promocija mjera za sprečavanje ponavljanja događaja od značaja za sigurnost.

Tokom 2022. godine došlo je do oporavka nivoa vazdušnog saobraćaja iznad terotorija Crne Gore i Srbije (vazdušni prostor u kome SMATSA doo pruža uslugu kontrole letenja), pa je u poređenju sa 2019. godinom obim saobraćaja na nivou od oko 102%, što je jasan indikator oporavka vazdušnog saobraćaja. Kada je u pitanju broj operacija na međunarodnim aerodromima u Crnoj Gori, tokom 2022. godine, na Aerodromu Podgorica se nastavlja oporavak pa je on na nivou od oko 84% u odnosu na 2019. godinu, dok je na Aerodromu Tivat došlo do blagog pada broja operacija u odnosu na 2021. godinu, i sada je on na nivou od oko 68% u odnosu na 2019. godinu. Razlog za ovo treba tražiti prije svega u izostanku operatora sa prostora Ukrajine, Rusije i Bjelorusije u 2022. godini.

Najviše prijavljenih događaja je iz tri kategorije:

  1. Iz kategorije OTHR (other), koja uključuje sve događaje koji se ne mogu svrstati u neku od unaprijed određenih kategorija, izdvajaju se događaji povezani sa nestabilnim prilazima – UNST .
  2. BIRD (Birdstrikes) – događaji kolizije ptice i vazduhoplova. Povećano prisustvo ptica je, između ostalog, uslovljeno osobenostima lokaliteta u blizini međunarodnih aerodroma (priroda, rezervati, kanjoni rijeka, velika površina pod vinogradom), ali i činjenicom da je Crna Gora na migracionom koridoru ptica na pravcu sjever – jug, kao i problemom divljih deponija i nekontrolisanog odlaganja smeća koje predstavlja izvor hrane za ptice.
  3. SEC (Security) – događaji povezani sa bezbjednošću vazdušnog saobraćaja, gdje se izdvaja veliki broj prijava ometanja laserom.

Analizirajući i druge kategorije u prijavljenim događajima identifikovan je relativno stabilan trend događaja koji se odnose na tehničku ispravnost vazduhoplova (ali bez uticaja na sigurnost letenja), vanredne situacije zbog zdravstvenog stanja putnika (medical), događaji kategorije WILD, WSTRW, ADRM događaji i sl.

Na osnovu svega iznijetog može se smatrati da je sigurnost vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori na prihvatljivom nivou pri čemu je neophodno da vazduhoplovni subjekti realno sagledavaju trendove sopstvenih operacija, identifikuju opasnosti, analiziraju rizike i preduzimaju mjere za umanjenje tako identifikovanih rizika. Ovakav pristup vazduhoplovnih subjekata omogućava stvaranje efikasnog sistema upravljanja sigurnošću, upravljanje svim analiziranim rizicima i efikasno praćenje trenda sigurnosti operacija vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori.

Agencija će kroz redovne nadzore i inspekcije provjeriti i utvrditi stepen implementacije navedenog, kao i postupanje vazduhoplovnih subjekata u skladu sa pozitivnim sigurnosnim trendom sopstvenih operacija i identifikovanim opasnostima.