U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo održan Stručni seminar o pripremi pravilnika o hidrodromima

U prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo, dana 16.04.2014. godine, održan je Stručni seminar o pripremi Pravilnika o hidrodromima.

Seminaru su, pored predstavnika Agencije, prisustvovali i predstavnici Adriatic Marinas, Ministarstva održivog razvoja i turizma, JP Morsko dobro, Lučke uprave Crne Gore, Lučke kapetanije Bar, Lučke kapetanije Kotor i Aerodroma Tivat. 

Od stranih eksperata seminaru je prisustvovao Davor Budimir iz BHDCA, koji je održao prezentaciju o istoriji hidroavijacije u svijetu i njenoj rasprostranjenosti u Evropi.Takođe je prezentovao nacrt budućeg Pravilnika o hidrodromima koji bi, po njegovim riječima, mogao imati regionalni karakter. 

Predstavnik Agencije je održao prezentaciju o realizovanom projektu AdriaSeaPlanes u Crnoj Gori, kao i operacijama hidroavionom koje su se odvijale na prostoru Crne Gore u sklopu projekta.

Prikazanim prezentacijama učesnici su dobili detaljniju sliku o operacijama hidroavionima, načinu obavljanja operacija, potrebnoj infrastrukturi kako bi se operacije mogle odvijati i logistici koja prati takve operacije. Iz nekoliko različitih uglova prikazana je lakoća obavljanja takvih operacija u svijetu. Takođe je pokazano, da je sigurnost u potpunosti zastupljena i na odgovarajućem nivou, te da su takve operacije u skladu sa svim relevantnim propisima, prije svega propisima iz domena pomorskih propisa o plovidbi.

Na kraju seminara, učesnici su se složili da je ovakva vrsta operacija Crnoj Gori potrebna i da treba zadržati nivo komunikacije između relevantnih institucija, kako bi se prilikom pripreme regulative sagledali svi zahtjevi i isti integrisali u nju. Želja je svih, da se putem razvoja hidroavijacije i neophodne infrastrukture podigne servis u turističkoj ponudi, koji bi turistima omogućio brz i siguran pristup udaljenim oblastima Crne Gore, gdje je putna infrastruktura manje razvijena.

Prezentacije sa radionice:

Projekat AdriSeaplanes u Crnoj Gori
Hidroavionski promet u Europi