U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo održana radionica „SMS - osnove, regulatorne obaveze i iskustva iz implementacije“

Radionici su prisustvovali predstavnici (njih 19) sljedećih vazduhoplovnih subjekata: JP Aerodromi Crne Gore (Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat), Montenegro Airlines, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd i Airways Montenegro. Predavači su bili predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Radionica je imala za cilj razmjenu postojećeg iskustva i unaprijeđenje procesa implementacije SMS-a, zakonske obaveze u pogledu potrebe za razvijanjem sopstvenih SMS-ova, ali i unapređenja sigurnosne kulture uopšte. Prezentovan je SMS sistem, na koji način se implementira, koje su dobrobiti od njega i sa kojim problemima se vazduhoplovni subjekti mogu susresti prilikom njegove implementacije.

Teme koje su predstavljenje na radionici odnosile su se na: 

  • SMS – uvod,
  • SMS – implementacija,
  • SMS – iskustva i preporuke iz procesa certifikacije SMS-a jednog vazduhoplovnog subjekta,
  • Razvoj SMS-a od reaktivnog ka proaktivnom.

Učesnici na radionici su bili u prilici da kroz otvorenu diskusiju sa predavačima pojasne sva otvorena pitanja iz ove oblasti.

Ovakav vid razmjene iskustava doprinosi boljem razumijevanju onoga što se očekuje od svake od zainteresovanih strana u vezi sa poslovima iz oblasti SMS-a, i to, prije svega, kroz otklanjanje uočenih nedostataka u dosadašnjim sistemima.

Na kraju radionice, sa učesnicima je sprovedena anonimna anketa. Cilj ankete je bio istraživački, a tiče se procjene mišljenja učesnika radionice o samoj radionici i temama koje je ona obrađivala. Većina polaznika je radionicu ocijenilo odličnom.

Učesnici radionice su se kroz anketu izjasnili koje su to teme koje ih zanimaju kao povod za organizovanje budućih sličnih skupova, što će predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo u pripremi budućih radionica svakako uvažiti.

Prezentacije sa radionice: