U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo održana radionica iz oblasti izvještavanja o događajima od značaja za sigurnost vazdušnog saobraćaja

Radionici su prisustvovali predstavnici (njih 16) sljedećih vazduhoplovnih subjekata: Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova (avio-helikopterska jedinica), JP Aerodromi Crne Gore (Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat), Montenegro Airlines, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd i Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova.

Radionica je imala za cilj razmjenu postojećeg iskustva i unapređenje procesa izvještavanja o događajima, kako sa regulatornog aspekta, tako i sa aspekta pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi. 

Teme koje su predstavljenje na radionici odnosile su se na: 

  •  Nacionalni sistem izvještavanja o događajima od značaja za sigurnost vazduhoplova,
  •  Iskustva u razvoju sistema prijavljivanja događaja u SMATSA doo Beograd,
  •  Promjene koje dolaze sa novom regulativom i kako dostići veći nivo kulture prijavljivanja događaja.

Učesnici na radionici su bili u prilici da kroz otvorenu diskusiju sa predavačima pojasne sva otvorena pitanja iz ove oblasti.

Ovakav vid razmjene iskustava doprinosi boljem razumijevanju onoga što se očekuje od svake od zainteresovanih strana u vezi sa poslovima iz oblasti izvještavanja o događajima od značaja za sigurnost vazdušnog saobraćaja, i to, prije svega, kroz otklanjanje uočenih nedostataka u dosadašnjim sistemima.

Na kraju radionice, sa učesnicima je sprovedena anonimna anketa. Cilj ankete je bio istraživački, a tiče se procjene mišljenja učesnika radionice o samoj radionici i temama koje je ona obrađivala. Većina polaznika je radionicu ocijenilo odličnom, a par njih je ocijenilo vrlo dobrom.

Učesnici radionice su se kroz anketu izjasnili koje su to teme koje ih zanimaju kao povod za organizovanje budućih sličnih skupova, što će predstavnici Agencije za civilno vazduhoplovstvo u pripremi budućih radionica svakako uvažiti.

Prezentacije sa radionice:

Iskustva u razvoju sistema prijavljivanja događaja u SMATSA doo Beograd
Nacionalni sistem izvještavanja o događajima od značaja za sigurnost vazduhoplova
Promjene koje dolaza sa novom regulativom i kako dostići veći nivo kulture prijavljivanja događaja