U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo održana radionica za pilote paraglajdera

U prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo dana 04.04.2014. godine, održan je stručni seminar iz oblasti sigurnosti letjenja paraglajderom.

Seminaru je prisutvovalo: 16 paraglajderista (od čega i dva predavača iz inostranstva), zaposleni u Agenciji i predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Teme koje su predstavljenje na radionici odnosile su se na:

  •  Regulatorni okviri za bavljenje paraglajdingom,
  •  Nacionalni sistem izvještavanja o događajima od značaja za sigurnost vazduhoplova, 
  •  Klasifikacija vazdušnog prostora,
  •  Sigurnost u paraglajdingu,
  •  Sigurnost u letjenju paraglajderom.

Učesnici na seminaru su bili u prilici da kroz otvorenu diskusiju sa predavačima pojasne sva otvorena pitanja iz ove oblasti.

Na kraju seminara, sa pilotima paraglajdera sprovedena je anonimna anketa. Cilj ankete je bio istraživački, a tiče se procjene mišljenja pilota paraglajdera o samoj radionici i temama koje je ona obrađivala. Većina polaznika je radionicu ocijenilo vrlo dobrom, a par njih je ocijenilo odličnom.

Učesnici seminara su zamoljeni još jednom, da daju svoj doprinos sigurnom bavljenju paraglajdingom, da prošire komunikaciju sa Agencijom na sve oblasti za koje smatraju da je potrebno izmjeniti, prošiti, doraditi i sl. 

Prezentacije sa radionice:

Klasifikacija vazdušnog prostora Crne Gore - prijedlog
Sigurnost u paraglajdingu
Nacionalni sistem izvještavanja o događajima od značaja za sigurnost vazduhoplova
Regulativni zahtjevi za pilote paraglajdera
Sigurnost u letenju paragladjerom