Ugrožavanje sigurnosti vazdušnog saobraćaja korišćenjem bespilotnih vazduhoplova za vrijeme izvođenja letačkih operacija gašenja požara

Upozoravaju se operatori i piloti bespilotnih vazduhoplova, da je izričito zabranjeno izvoditi letačke operacije bespilotnih vazduhoplova, blizu i unutar područja u kojima se vrši hitna intervencija, poput gašenja požara, aktivnosti traganja i spasavanja i slično, ukoliko ne posjeduju odobrenje predmetnih službi za hitne intervencije.

Služba zaštite i spašavanja posjeduje i bespilotne vazduhoplove, koji se koriste u svrhu lociranja požara, pa nije potrebno da drugi operatori bespilotnih vazduhoplova učestvuju u ovim aktivnostima, osim ukoliko nijesu dobili odobrenje od nadležnih službi.

Korišćenje bespilotnih vazduhoplova u zoni rada protivpožarnih vazduhoplova, direktno ugrožava sigurnost vazduhoplova i zemaljskih resursa, angažovanih u ovim aktivnostima. Ukoliko piloti vazduhoplova, koji učestvuju u gašenju požara, uoče bespilotni vazduhoplov u zoni svojih aktivnosti, operacije će biti obustavljene, što će otežati spriječavanje širenja požara i povećati rizik od štete, koja može nastati na objektima i dovesti u opasnost živote ljudi. Takođe, u zonama zahvaćenim požarom vidljivost je smanjena, što onemogućava pilotu vazduhoplova koji učestvuje u gašenju požara uočavanje bespilotnog vazduhoplova i blagovremenu reakciju, u cilju izbjegavanja sudara sa istim.

Pozivamo sve operatore i pilote bespilotnih vazduhoplova, kao i medije na odgovorno ponašanje i da ne vrše snimanje bespilotnim vazduhoplovima u zonama, gdje je u toku hitna intervencija, kao i da ne objavljuju snimke područja koja su obuhvaćena požarom i ostalih područja u kojima se vrše hitne intervencije, kako ne bi prouzrokovali obustavljanje ili otežali izvođenje hitne intervencije i na taj način ugrozili živote i imovinu na tlu.