Unapređenje sigurnosti i razvoj sportskog vazduhoplovstva

U cilju unapređenja sigurnosti vazdušnog saobraćaja i razvoja sportskog vazduhoplovstva direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo je donio odluku o dodjeli novčane pomoći vlasniku vazduhoplova ili operatoru vazduhoplova za nabavku i ugradnju transpondera Mod S i radio stanice sa razmakom govornih kanala 8,33kHz, koji su obavezni za letenje u kontorlisanom dijelu vazdušnog prostora Crne Gore. Zahtjev za dodjelu ove pomoći podnosi vlasnik vazduhoplova ili operator vazduhoplova, uz saglasnost vlasnika vazduhoplova, ako ispunjava sljedeće uslove:

  1. da je vazduhoplov upisan u Registar civilnih vazduhoplova Crne Gore ili da je podnesen zahtjev za upis vazduhoplova u navedeni registar;
  2. da se vaduhoplov ne koristi, odnosno da se ne namjerava koristiti za obavljanje komercijalnog vazdušnog prevoza; i
  3. da je vazduhoplov u plovidbenom stanju, tj. da posjeduje važeću potvrdu o provjeri plovidbenosti.

Izuzetno, ako je u momentu podnošenja zahtjeva za dodjelu pomoći u toku postupak utvrđivanja plovidbenosti vazduhoplova vlasnik vazduhoplova ili operator vazduhoplova uz saglasnost vlasnika vazduhoplova, je dužan da Agenciji dostavi: pregled radova koje treba sprovesti kako bi vazduhoplov bio plovidben, zaključeni ugovor za obavljanje radova neophodnih za dovođenje vazduhoplova u plovidbeno stanje i dokaz o raspolaganju novčanim sredstvima za obavljanje navedenih radova.

Podnosilac zahtjeva kojem su odobrena novčana sredstva dužan je da, prije ugradnje transpondera i/ili radio stanice, potpiše izjavu kojom se obavezuje da će, u slučaju ispisa vazduhoplova iz Registra civilnih vazduhoplova Crne Gore ili korišćenja vazduhoplova u komercijalne svrhe, vratiti Agenciji novčana sredstva koja su mu odobrena i isplaćena za kupovinu i ugradnju transpondera i radio stanice.

Podnosilac zahtjeva je, takođe shodno ovoj odluci, u obavezi da vrati dodjeljenu novčanu pomoć i u slučaju ako vazduhoplov ne dovede u plovidbeno stanje u roku od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu pomoći.

Očekujemo da se zainteresovana lica obrate za ovu vrstu pomoći i nadamo se da smo i na ovaj način demonstrirali našu posvećenost unapređenju sigurnosti vazdušnog saobraćaja ali i spremnost za podršku razvoju sportskog vazduhoplovstva.