PROPISI ZA USLUGE U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI

Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017 i 82/2020)

Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl.l. RCG br. 29/2003, Sl.l. CG br. 76/2009 i 57/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 18/201411/2015 i 52/2016)

Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 216/2008)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 15/2017)

Pravilnik o zajedničkim zahtjevima, sigurnosnom nadzoru nad upravljanjem vazdušnim saobraćajem i uslugama u vazdušnoj plovidbi, sistemu za obezbjeđivanje sigurnosti softvera i programu efikasnosti (kojim su preuzete Uredbe Komisije (EZ) br: 1035/2011, 1034/2011, 482/2008 i 691/2010), (Sl.l. CG br. 65/2012)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 32/2015)

Pravilnik o upravljanju kapacitetom i protokom vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 58/2018) (Preuzeta Uredba Komisije br. 255/2010)

Pravilnik o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija (Sl.l. CG br. 69/2016) (Preuzeta Uredba Komisije br. 73/2010 i 1029/2014) (Pravilnik se primjenjuje nakon prijema Crne Gore u punopravno članstvo Evropske Unije)

Pravilnik o zahtjevima za koordinisano uvođenje data link usluga za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 29/2009)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 60/2015)

Pravilnik o koordinisanom uvođenju govorne komunikacije sa razmakom govornih kanala od 8,33 kHz za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1079/2012)

         Dopuna (Sl.l. CG br. 35/2019)

Pravilnik o načinu identifikacije vazduhoplova, karakteristikama i interoperabilonosti sistema za nadzor za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzete Uredbe Komisije br. 1206 i 1207/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 24/2016 i 5/2020)

Pravilnik o načinu postupanja sa planovima leta u pretpoletnoj fazi (Sl.l. CG br. 5/2020) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1033/2006)

Pravilnik o načinu, pravilima i postupcima letenja vazduhoplova i operativnim uslugama u vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 11/2016) (Prenešena Uredba Komisije br. 923/2012)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 40/2018 i 35/2019)

Pravilnik o načinu obračuna i određivanja visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (Sl.l. CG br. 41/2018) (Preuzete Uredbe Komisije (EZ) br. 1794/2006, br. 1191/2010 i (EU) 391/2013; Prenijete Uredbe Komisije (EZ) br. 1191/2010 i (EU) 391/2013 se primjenjuju nakon prijema Crne Gore u punopravno članstvo Evropske Unije)

Pravilnik o utvrđivanju programa efikasnosti za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i mrežne funkcije (Sl.l. CG br. 41/2018) (Preuzeta Uredba Komisije br. 390/2013; Pravilnik se primjenjuje nakon prijema Crne Gore u punopravno članstvo Evropske Unije)

Pravilnik o formiranju zajedničkog preduzeća za realizaciju projekta „Istraživanje u oblasti upravljanja vazdušnim saobraćajem za Jedinstveno evropsko nebo“ u skladu sa Evropskim Master planom za upravljanje vazdušnim saobraćajem (Sl.l. CG br. 48/2018) (Preuzeta Uredba Savjeta (EZ) br. 219/2007, Odluka Savjeta br. 2009/320/EZ i Rezolucija Savjeta Evropske Unije o odobravanju Evropskog Master plana za upravljanje vazdušnim saobraćajem)