PROPISI O VAZDUŠNIM OPERACIJAMA

Content:

Pravilnik o uvođenju operativnih ograničenja u cilju smanjenja buke vazduhoplova na aerodromima (Sl.l. CG br. 80/2016) (Preuzeta Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 598/2014)

Content:

Pravilnik o načinu i pravilima vršenja letačkih operacija balonom (Sl.l. CG br. 48/18) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2018/395)

Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 126/21)

Content:
Content:

Pravilnik o načinu izdavanja operativne licence za obavljanje komercijalnog vazdušnog prevoza (Sl.l. CG br. 9/2015) (Prenešena Uredba br. 1008/2008 Evropskog Parlamenta i Savjeta)

Content:

Pravilnik o uslovima za održavanje vazduhoplovnih priredbi (Sl.l. CG br. 24/2014)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 63/2015)

Content:
Content:

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i procedurama za obavljanje vazdušnih operacija (Sl.l. CG br. 31/13) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br.965/2012)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 24/1447/1456/1527/166/1725/1739/1867/1821/1963/20107/2090/22, 63/23)

Content:
Content:

Pravilnik o zajedničkom korišćenju vazdušnog prostora i operativne procedure za izbjegavanje sudara u vazduhu (Sl.l. CG br. 48/2012) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1332/2011)

Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 22/2019)

Content:

Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl.l. RCG br. 29/2003, Sl.l. CG br. 76/2009 i 57/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 18/201411/2015 i 52/2016)

Content:

Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017 i 82/2020)

Content:

Pravilnik o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova (primjenjuje se od 01.07.2024. godine)
 Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 117/2023/, 024/23)

Content: