PROPISI O VAZDUHOPLOVIMA I ODRŽAVANJU VAZDUHOPLOVA

Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017 i 82/2020)

Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl.l. RCG br. 29/2003, Sl.l. CG br. 76/2009 i 57/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 18/201411/2015 i 52/2016)

Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 216/2008)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 15/2017)

Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove (Sl.l. CG br. 57/2015) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1321/2014)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 69/2015 i 32/2019)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra civilnih vazduhoplova Crne Gore (Sl.l. CG br. 63/2012)

          Dopuna (Sl.l. CG br. 78/2016)