PROPISI O VAZDUHOPLOVIMA I ODRŽAVANJU VAZDUHOPLOVA

Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017 i 82/2020)

Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl.l. RCG br. 29/2003, Sl.l. CG br. 76/2009 i 57/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 18/201411/2015 i 52/2016)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra civilnih vazduhoplova Crne Gore (Sl.l. CG br. 63/2012)

          Dopuna (Sl.l. CG br. 78/2016)

Pravilnik o dodatnim specifikacijama plovidbenosti za određenu vrstu operacija (Sl.l. CG br. 61/15)

Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 116/21 i 66/22)