Završena procjenjivačka misija ICAO

U periodu od 21. do 29. januara 2019. godine obavljena je procjenjivačka ICAO Koordinisana misija validacije. Nosilac procjenjivačkih aktivnosti u ime države bila je Agencija za civilno vazduhoplovstvo u kojoj je obavljen i najobimniji dio provjere.

Prenosimo zvaničnu objavu sa ICAO sajta:

ICAO Koordinisana misija validacije (ICVM) sprovedena je u Podgorici, Crna Gora u periodu od 21 – 29. januara 2019. godine, u okviru ICAO Jedinstvenog programa provjere nadzora sigurnosti koji je vremenom evoluirao u pristup stalnog praćenja (USOAP CMA). USOAP aktivnosti provjere, kao što je ICAO Koordinisana misija validacije fokusira se na sposobnost države da obezbijedi nadzor sigurnosti na način što će procijeniti implementaciju ICAO standarda i preporučenih praksi, koji se odnose na sigurnost, kao i vezanih procedura i uputstava.

U misiji su učestvovali šest ICAO provjerivača kako bi utvrdili napredak koji je napravila Crna Gora u vezi sa sigurnosnim nedostacima koji su identifikovani za vrijeme posljednje USOAP provjere 2010. godine. Pored primarnog vazduhoplovnog zakonodavstva i konkretnih regulatornih akata (LEG), kao i organizacije u civilnom vazduhoplovstvu (ORG), ICVM je takođe obuhvatao licenciranje osoblja i obuku (PEL), operacije vazduhoplova (OPS), plovidbenost vazduhoplova (AIR), istragu nesreća i nezgoda vazduhoplova (AIG), usluge u vazdušnoj plovidbi (ANS) i aerodromi (AGA).

Nakon što se validuju rezultati će biti dostupni javnosti na ICAO internet sajtu.