O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Novosti i press
21.07.2015.
SAOPŠTENJE: EASA standardizaciona posjeta
Evropska agencija za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) je u periodu od 6. do 10. jula sprovela standardizacionu provjeru u oblasti ATM/ANS (ATM/ANS standardisation inspection), sa ciljem da se utvrdi usaglašenost sa odgovarajućim regulatornim zahtjevima Evropske unije u Crnoj Gori.
Provjera je sprovedena u prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo, u skladu sa odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 628/2013 o načinu rada EASA, imajući u vidu da je Agencija Nacionalni nadzorni organ (National Supervisory Authority – NSA) u Crnoj Gori. EASA tim provjerivača je posjetio i jedinice Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, koje se nalaze na aerodromima u Tivtu i Podgorici, s obzirom na činjenicu da je SMATSA doo pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi u crnogorskom vazdušnom prostoru.

Na osnovu Radnog aranžmana koji su ACV i EASA potpisale 25.02.2015. godine u Kelnu, provjeravana je usaglašenost sa sledećim propisima: Uredba (EZ) br. 216/2008, Uredba Komisije (EU) br. 1034/2011, Uredba Komisije (EU) br. 1035/2011, Uredba Komisije (EU) br. 805/2011, Uredba Komisije (EU) br. 923/2012, Uredba (EZ) br. 549/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta, Uredba Komisije (EU) br. 390/2013, Uredba (EZ) Br. 550/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta, Uredba Komisije (EZ) br. 482/2008, Uredba Evropske komisije (EU) br. 255/2010, Uredba (EZ) br. 551/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta, Uredba Komisije (EZ) br. 2150/2005, Uredba (EZ) br. 552/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta, Uredba Komisije (EU) br. 73/2010 i Uputstvo 2003/42/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta.

Tim eksperata iz EASA je na zaključnom sastanku istakao, imajući u vidu brojne evropske propise čija implementacija je provjeravana, da je ovom provjerom u Crnoj Gori utvrđen visok nivo usaglašenosti sa propisima iz oblasti ATM/ANS.

Na osnovu svega navedenog, može se konstatovati da je ova provjera okončana veoma uspješno i da Agencija i dalje drži visok nivo zadovoljenja obaveza u pogledu implementacije evropskih vazduhoplovnih propisa u Crnoj Gori.